úsExemple, per un òrgan administratiu o judicial per a obtenir la revisió o revocació d’un acte o d’una mesura

Ús d’un comportament, una tècnica, una expressió, etc, per tal d’aconseguir un fi, per tenir èxit en un objectiu i sim

A més a més, és probable que Ens taxes seguirà sent baixa, perquè l’ens sistema financer s’ometen completament (amb l’ajuda de l’espai europeu de bancs). per les autoritats competents nacionals tribunals per a actes que violin els drets fonamentals atorgat per la constitució o per la llei