Italià Advocats en línia. La major legal portal italià advocats.


La protecció de drets de propietat


La protecció dels drets de propietat - prestació de serveis sobre els assumptes que sorgeixin des de les disputes de l'arbitratge entre les persones jurídiques, i a la distribució de la propietat i el dret d'aquests objectes entre els ciutadans. Per això, és necessari presentar una reclamació a la cort per restaurar el dret de la propietat infractor, o de ser el reconeixement del dret de propietatUtilitzant la protecció dels drets de la propietat del sòl, que pot defensar els vostres drets d'ús i disposició de la terra, per concloure les operacions de compra i venda, intercanvi i cessió de terrenys que pertany a vostè des de la part de la llei de la propietat. Cal assenyalar que la protecció dels drets de propietat de l'habitatge, estableix per a la protecció dels drets i les llibertats de l'amo de la casa, en un procediment judicial Proporcionar assessorament i assistència en la redacció de contractes relacionats amb l'habitatge (compra, venda, lloguer, vuit) - Representar els interessos del client en el tribunal sobre qüestions de desallotjament i l'assentament dels ciutadans, La protecció dels drets de la propietat immobiliària implica la cerca qualificar l'ajuda d'un advocat, per la negativa a registrar els drets de propietat, o la venda d'una casa amb un fitxer adjunt que no estigui autoritzat. L'advocat per a la protecció dels drets de propietat ha de primer familiaritzar-se amb els materials del cas, per procés d'una acció o objeccions a la sol·licitud, ha de determinar l'estratègia de seguretat del client en la cort. L'advocat haurà de proporcionar assistència legal sobre la protecció dels drets de propietat, l'ajudarà a escollir el millor mètode de protecció, utilitzant els fets del cas i ajudar a recollir la documentació necessària que serà presentat a la cort com a prova.

La no-advocat pot proporcionar assessorament legal. La resposta de la cort Suprema

El passat mes de març, el Cas Forense ha publicat un informe en què va destacar la diferència que hi ha entre la demanda i l'oferta de la llei: en essència, a Itàlia hi són més els advocats que els que ho fariaAixò tindrà un impacte inevitable sobre la renda dels advocats, que en els darrers anys ha disminuït significativament a causa d'un descens en els preus a causa de l'excés de competència. El problema és que per als advocats, i no només hi ha la competència dels seus companys, però també dels experts en la llei que donen assessorament legal mentre no estar inscrit en el registre. Una competició que poden ser desagradables per a la advocats i convertir-se en com s'han invertit temps, esforç i diners, però legítima.

De fet, com ha reiterat el Tribunal de Cassació, en diverses sentències, fins i tot, un advocat no pot donar assessorament legal i no només això, fins i tot té dret a una remuneració pels serveis prestats. Anem a aclarir la qüestió per analitzar el que es pot i què no pot fer un no-advocat.

Abans de contestar a aquesta pregunta hem de recordar quines són les condicions que un metge hauria per a trucar-se a un advocat. Per esdevenir un advocat avui en dia, és necessari haver obtingut la llicenciatura en Dret i haver superat un Estat examen. A més a més, s'ha de regular inscrit en el Registre professional i a la Cassa Forense i a més és necessari tenir el seu propi nif. Un llarg i difícil camí, que és obligatori per a tots aquells que vulguin oferir assistència jurídica. La llei estableix que l'assistència d'un advocat és obligatori per les raons anteriors un centenar d'euro davant el Tribunal, però també a la justícia de pau, un ciutadà pot ni representen a si mateix o per a ser assistit per un expert jurídic si no està inscrit en el Registre.

Per descomptat, l'assistència d'un advocat és obligatori, no només per l'assistència i defensa davant els tribunals, però també per a totes les activitats relacionades, com ara la redacció de les actes en qüestió, el que no pot ser realitzada per un metge, o assistència en una mediació (quan aquesta és obligatori).

Amb l'excepció de aquests àmbits d'exclusivitat, no obstant això, l'assessorament legal, també pot ser proporcionat per un no-advocat, tal com confirma una sentència pel Tribunal de Cassació.

Per descomptat, en la majoria dels casos, un advocat ha una major especialització en els aspectes legals en relació a aquells que, tot i haver estudiat durant anys, la dreta, no ho és. Encara hi ha gent que prefereix per demanar una opinió d'altres persones, més que a un advocat, perquè normalment la indemnització deguda és menor. En aquest sentit, ens informe sobre la sentència n° del Tribunal de Cassació, amb la qual els jutges del Palau de Justícia, va reafirmar que el rendiment del treball intel·lectual en el camp de l'assistència legal està reservat a les persones inscrites en els registres forense només dins els límits de la representació, assistència i defensa de les parts i, en qualsevol cas, la cooperació directa amb la Cort com a part del procés. Fora d'aquests límits, l'activitat d'assessorament jurídic i d'assistència no pot de ser considerats confidencials per membres de les professions. Per a activitats fora de la cort, de manera que els advocats no tenen l'exclusiva Per exemple, es pot recórrer a un no-advocat a buscar l'assessorament jurídic, l'important és que això no està pensat per a la posterior defensa davant els tribunals. Però un no-advocat pot oferir la seva ajuda per a una reclamació a una companyia d'assegurances per a una demanda, per respondre a un cessament i desisteixi carta, o a la redacció d'un acord o una transacció. Per a aquestes activitats, per tant, que no és un advocat no és probable que sigui condemnat pel delicte d'exercici il·legal de la professió,"ser castigat amb pena de presó de fins a sis mesos o amb la de multa de cent tres euros amb cinc independents euro"(article del Codi Penal). D'altra banda, la Comunitat europea se a defensar el principi de llibertat de prestació de serveis, per a que un servei professional pot ser utilitzat per qualsevol persona, per l'excepció de les circumstàncies limitades expressament reservats per llei als membres de les professions. El Tribunal de Cassació, amb l'anterior decisió, ha reconegut que la no-advocat, el dret a la remuneració per la consultoria prestats. D'altra banda, com ha reiterat el Tribunal Suprem en la sentència recent n° al, també l'assessorament professional expressat a través de l'e-mail té el dret de ser abonat. L'important és no ser experts en la llei, que ofereix assessorament jurídic amb la percepció d'una indemnització ha de tenir la seva pròpia responsabilitat i en el cas d'un error, d'indemnitzar el client. No obstant això, quan de l'assistència jurídica correspon a la vora casos expressada per la llei no hi ha dret a compensació, fins i tot quan l'acció de l'abusiva ser d'utilitat per al client. De fet, aquesta pot demanar de nou com a molt, com a temps prestat, sense devolució de la no-advocat, per les despeses ocasionades.

La quantitat de diners que fa un Advocat: Salari i treball de fi de grau

La quantitat de diners que fa un advocat Advocats guanyar realment tant com sentir arreu Quina és la mitjana de salariSi aquest és el teu primer temps al blog, deixeu que em presento: el meu nom és David Marcià, i jo sóc el fundador de la Meva Empresa, el bloc dedicat a tots aquells que vulguin viure una vida extraordinària per millorar la seva posició professional i econòmic. Tinc la llicenciatura en Dret com tu, llavors aquesta guia va ser escrit amb el quàdruple de la passió. Deixeu-me presentar-vos breument al meu portal: l'Ocupació i la secció de Formació aborda molts temes que fan referència a l'àmbit de les professions i oficis, si vostè està mirant al seu voltant pot ser útil. Així mateix, us convidem a fer un cop d'ull a aquestes guies que he triat per a que, d'entre els i els articles d'aquest bloc, us ajudarà si vols arribar a ser un advocat, però també per a totes les altres eleccions que es pensa que fer: després d'aquesta breu introducció, entrem en el mèrit de la guia: descobrir la quantitat de diners que fa un advocat i si val la pena acostar-se a aquesta professió. La resposta a la pregunta no és, per desgràcia per a ells, no Alguns guanyar molt més que altres les categories, però els seus salaris, llevat d'excepcions, que no estan aconseguint més i més, i ja no és capaç de puntegeu en i, fins i tot puntegeu dígits tan alt. En els últims quinze anys, la mitjana salarial d'un advocat és avall quinze. Advocats junior, òbviament, són els qui més necessiten: de vegades fallen en més de cinc-cents euros al mes. Aquests advocats, per tal d'obtenir clients i les causes que decideix vendre com sigui possible, doncs, l'alimentació de la competència una mica fira que porta a una selecció realment esgotador. Segons les estadístiques oficials, cada any, quinze mil advocats que comencen a buscar feina i a l'exercici. Òbviament, en el passat, el salari inicial d'un advocat no va ser alt: la diferència és que avui aquest salari risc de no aixecar-se mai. Entre les diferents tècniques aplicades per a advocats, per poder tenir els clients, no és molt arriscat de pagament condicionada a la consecució d'una objectiu: en poques paraules, l'operador ha de rebre la seva quota de només si el client guanyar el cas. En el moment de molt poc, els nous reclutes (si puc dir-ho ja que el fiscal, per llei, no pot ser pres per qualsevol persona com un stand-alone professional).

Però vas a veure situacions que són menys tràgic, es nota que hi ha un advocat que treballa en un estudi, vostè pot guanyar entre euros i.

euros al mes, si és possible, amb percentatges per a cada cas a continuació, i va guanyar. La meva opinió és que si realment té una passió per la llei i per tot el que té a veure amb la llei, vostè pot fer-ho, però subjectes a determinades condicions. Sectors com internacional cada vegada més important en l'economia moderna, altres sectors, com ara els relacionats amb el comerç en línia falta de professionals competents: he intentat durant setmanes, un advocat expert en e-commerce a nivell nacional i els perfils que he trobat a la web van ser molt pocs. En l'article el millor pagat llocs de treball hem vist com a molt rellevants són les figures professionals en el camp de les importacions i les exportacions. És inevitable que a on es gasten els diners, inevitablement, hi ha conflictes.

Deixem-ho estar casaments, i les causes de barri i centra la seva preparació en el dret internacional privat, dret de la Unió Europea, i en tots els de l'ofici d'europa i del món.

Aprendre les dues llengües, si es pot, perquè per ara les economies dels Països de la UE i el món estan molt relacionats. En definitiva, totes les coses que l'italià universitat no ensenyar.

En aquest sentit, us poden ser útils les reflexions que es presenten en aquest article, que tracta el tema en qüestió.

Abans d'acomiadar-nos, ens remetem a la lectura d'una sèrie d'altres articles en el blog que t'interessi especialment si vostè és un estudiant de dret o si, en qualsevol cas, si voleu mirar cap a fora en el futur en el món de la professió.

La missió de la Meva Empresa és el de millorar la vida de tots aquells llei, i aquest objectiu va des d'un aprofundiment i una vista de graus de tot el que és el treball, el desenvolupament i la carrera, i per això, doncs, us convido a no deixar en la lectura de només un article que, tot i que pot ser un repte, difícilment pot permetre donar resposta a totes les preguntes que poden legítimament sorgir en la seva ment. El meu negoci és un blog que cobreix temes relacionats amb les finances personals, al creixement econòmic i la gestió de l'estalvi.

No oferim assessorament financer, l'anàlisi sempre es consideren general de continguts de caràcter informatiu i no constitueixen ni substitueixen de cap manera l'assessorament d'un expert.

Els articles de la Meva pròpia Afers que es parla de diners en qualsevol faceta mai no pot garantir uns resultats, perquè les possibilitats varien en funció de la capacitat econòmica i la situació ambiental del lector. El meu negoci, per tant, no pot garantir l'èxit de l' estratègies suggereix de cap manera i no d'assumir la responsabilitat per les decisions imprudents fet sobre la base d'una percepció errònia dels continguts d'aquestes pàgines.

Advertència de risc: el rendiment passat està continguda en els articles no garantia de resultats futurs.

Productes amb palanca, a més a més, pot implicar un alt grau de risc de pèrdua de capital. Totes les esmentades solucions oferir mesures de protecció molt eficaç per a la gestió del risc, però en rares ocasions és possible que perdi més del que invertit.