Italià Advocats en línia. La major legal portal italià advocats.


Lloc De Treball-Jurídica Ajudant - Itàlia


Hi ha una gran majoria dels nostres usuaris

en l'àmbit de la justícia

que estan buscant ofertes de jurídica Auxiliar. La ubicació és un factor important en la vostra decisió.

és cert. Per a això has de saber que Roma és el lloc adequat. amb un ofertes de treball Un altre lloc a tenir en compte és Milà.

on hi ha cinc oportunitats per a l'oferta

on us podeu subscriure a un total de nou les ofertes i per últim. com a alternativa. es pot considerar Salern.

Les tres lleis de Mendel i de l'herència de caràcters: les regles de la genètica

La genètica ha esdevingut una ciència a tots els efectes: avui en dia, tots sabem que les característiques de cada individu són determinats per gens situats en els cromosomes, que són segments d'ADNSi, no obstant això, avui sabem que totes aquestes coses és gràcies a Gregor Johann Mendel, que en la segona meitat del ha desenvolupat les tres lleis bàsiques de la genètica per identificar quina regla de l'herència dels caràcters en les noves generacions de persones. Mendel les lleis pot ser aplicat tant a organismes (animals, incloent éssers humans, i representen un punt d'inflexió en la comprensió d'un fenomen molt important, la base de la vida. Per descomptat, Mendel havia de creuar més i més temps a les diferents espècies abans d'arribar a resultats determinats i ser capaç de formular les tres lleis, conscients del fet que les lleis de la probabilitat que es manifesten en grans quantitats. No obstant això, quan va acabar la seva obra, les tres Mendel les lleis es van formular d'una manera completa i encara podem construir en aquestes fonamental estudis de genètica.

Des de l'encreuament de dues de les línies pures que difereixen per un sol personatge, s'obté una primera generació en la que els individus exhibir només un dels dos fenotips en parental (caràcter dominant). La segona de Mendel llei, anomenada també Llei de la Segregació, parteix de la premissa que cada caràcter és determinat per un factor (gen), de la qual hi ha dos formes diferents (al·lels), i es llegeix de la següent manera: Cada persona porta amb si mateix, per a cada gen, dos diferents al·lels.

En el moment de la reproducció, els al·lels del mateix gen separar en gamete formació. Això determina el genotip que pot ser heterozygous o homozigots La tercera de Mendel de l' és anomenada també la Llei de l'Oferta Independent i llegeix de la següent manera: Durant la formació dels gàmetes, diferents gens es distribueixen de forma independent l'un de l'altre. En les generacions futures, per tant, els factors hereditaris poden aparèixer de forma independent, la combinació diferent de la que s'esperava. Com es diu en la primera de Mendel, dominant característiques prevaler sobre les de l'gens, i això no es produeix només en el pea plantes, però també en la raça humana. Els personatges són recessives (com el d'ulls blaus) es manifesta en el fill només en el cas rep el mateix factor d'ambdós pares. En cas contrari sempre serà la dominant a aparèixer en la primera generació.