Italià Advocats en línia. La major legal portal italià advocats.


El dret del treball"la Informació en el dret del treball en la Suïssa


En aquesta web trobaràs tota la informació, formularis i enllaços sobre el tema del dret a treballar a SuïssaSota el"contracte de treball"s'entén en un sentit ampli, el terme"individu contracte de treball". En general, es poden distingir els següents diferents contractes de treball: El contracte individual de treball obliga a l'empleat o el treballador en el rendiment de treball limitada o il·limitada temps al servei de l'empresari i aquesta a pagar un salari (art, para. A través del col·lectiu contracte de treball, els empresaris o les seves associacions i les associacions de treballadors, de l'altra, establir disposicions comuns sobre la conclusió, contingut i extinció de les relacions individuals entre els empresaris i els treballadors afectats (art, para. una CO) (vegeu El col·lectiu d'ocupació conveni col·lectiu contracte de treball) Per l'acord de la normal de treball ha d'establir disposicions relatives a la conclusió, contingut i extinció d'espècies individuals de les relacions laborals (art, para. una CO.) La qüestió és responsabilitat del Consell federal o dels cantons (art. a de la CO).

Els contactes, la Representació de les regions de Rússia

El recurs s'examina dins hi ha dies hàbils des de la data de presentació de la mateixa Organitza la col·laboració amb el deute col·leccionistes Requisits per a àrbitres - títol de llicenciatura en dret i la durada del treball de les cinc anys en el camp especialitzatL'àrbitre serà escollit pels mateixos partits o per el Presidium, que garanteix la imparcialitat del procediment. Les dades personals de l' els àrbitres són estrictament confidencials Recursos, se senten de la mateixa Arbitratge, tant en les persones contra les persones contra les persones amb disminucions físiques. La representació legal de l'arbitratge i de l'Arbitratge de Moscou a les regions amb poders de representació en exclusiva, estan supervisades per la mateixa Arbitratge i el lloc de la conciliació en l'examen de conflictes mitjançant arbitratge en el nom de l'Arbitratge en les regions següents: - La col·laboració supervisa l'Arbitratge serà realitzat d'acord amb el contracte comercial de la representació amb la metodologia de l'assistència de la mateixa Arbitratge, - Aprovat l'examen, el President de la delegada és nomenat Àrbitre de l'arbitratge i de l'Arbitratge de Moscou, - Les retribucions del Representant equival a cinquanta de la comissió d'arbitratge, incloent-hi la compensació de l'àrbitre i les despeses de la justícia. tenir un mínim de tres empleats de la funció del grau en dret (per al procediment de judici i de l'execució de l'acció) i un minut-aturada - que aquests empleats no han patit bans de l'exercici de l'estatus jurídic de l'àrbitre proporcionada per l'. FZ- 'Arbitratge de la Federació de rússia '.

Contracte d'Arrendament del Turisme - Plantilla - Word i PDF

Això vol dir que aquest tipus de contracte es diferencia de l'arrendament ordinari pel fet que l'arrendatari (inquilí) es mantindrà en la capacitat per a menys de trenta dies, i hi ha la possibilitat d'usos comercials de la propietatTambé hi ha la possibilitat de romandre per més de trenta dies, però això tindria com a conseqüència diferent i més complicat processos de registrar el contracte i els costos. En el contracte haurà d'indicar les dades personals del titular de la propietat com de lloguer i a l'arrendatari, així, especificant l'adreça i les dades cadastrals, la presència o absència d'un ascensor, plaça d'aparcament, l'ús comú de les parts. A més, cal identificar les accions, és a dir, la presència del nombre d'habitacions i llits, nombre de banys, cuina, sala d'estar. Si l'apartament està moblat, hauran d'estar inscrits en una mena d'inventari, mobles i mobiliari present. Cal, per tant, quantificar l'import del lloguer, el pagament d'un dipòsit o fiança, a més de la indicació de tots els ingressos i despeses que s'incloguin, o s', del preu acordat, com en el cas de serveis com electricitat, gas, internet. Heu d'especificar els motius que porten a les parts de llogar un pis: les necessitats de turisme, inclouen totes les que va sorgir amb motiu d'un viatge o estada per a l'oci, per a vacances, per a la cura, per a l'educació, els interessos religiosos, o per qualsevol altra causa, no una economia cotxe. El gestor també declara la residència que no ha de ser fixat en l'edifici de lloguer per a ús comercial. Si el contracte és inferior a trenta dies no hi ha cap necessitat de registre, en cas contrari, vostè haurà de registrar-se en els ingressos de l'agència. En ambdós casos, és possible optar per la tarifa plana de l'impost, on el propietari pot pagar el blackjack impostos sobre els ingressos obtinguts de l'arrendament. Lgs. de, l'article dotze de la Dl a vint-i-un de març de, núm, convertir-se en la llei de divuit de maig de, núm. Emplenar un formulari El document està elaborat sota els seus ulls a mesura que introduïu les vostres respostes.

Contracte de Venda de Béns entre particulars - un Model

i tenen per objecte les coses materials o immaterials

Aquest contracte es pot utilitzar en el cas de venda clàssic de fer directament ial mateix temps entre les parts relatives a la transferència immediata d'un actiu amb el mode professional. En el contracte de compravenda s'haurà d'indicar en les dades una de les assignatures o de l'assignatura que ofereix la venda de bons i aquells de qui el compra. el comerç pot tenir lloc entre els individus o entre les empreses. sempre que tinguin un valor de canvi. És situat l'immoble que és objecte de canvi. el preu de la venda.

les condicions de la mateixa i del pagament del preu Es regeix també per la garantia per defectes de la cosa venuda.

que respon al venedor sempre que el comprador informes seus defectes dins d'un límit de temps que és habitualment s'indica en vuit dies.

però pot ser pattiziamente canviat si no arribar a ser perjudicial per al comprador i un altre per al desallotjament. el que significa que la càrrega en el venedor de l'obligació de proporcionar a la bona lliure de càrregues. lesius transcripcions. Emplenar un formulari. El document està elaborat sota els seus ulls a mesura que introduïu les vostres respostes.

Poder de representació i el poder notarial

El nostre ordenament jurídic permet, a aquells a qui els resulta impossible dur a terme una o més actes jurídics, no té la capacitat d'actuar o perquè han impedit temporalment, per utilitzar un representant que actuï en el seu nom i en el seu interès. Però anem a tractar d'entendre el que és i el que això comportaque la representació de les assignatures prohibit, i les persones amb discapacitat al seu càrrec, a fi de salvaguardar la posició de les més vulnerables, sense la capacitat d'actuar o de la capacitat de l'enteniment i la voluntat. Sovint és l'assumpte que, tot i tenir la capacitat d'actuar, li confereix el poder de representar, mitjançant un acte formal anomenat"poders", que, per a ésser vàlids, hauran de ser en la forma prescrita per al contracte que el representant haurà de concloure. els contractes d'arrendament ultra-novennale, els actes de divisió d'immobles propietat, els actes que són perpètua de rendes o de l'anualitat Cal especificar que tots aquests actes s'ha de prendre la forma d'escriptura pública o certificat de contracte privat, sempre que la primera s'ha actuat en els límits de les competències que li va concedir si, en canvi, l'advocat que es dedica a actes que excedeixin l'àmbit del poder de representació, que serà responsable respecte de tercers de bona fe, si es concedeix per a la realització d'una pluralitat d'jurídics i activitats, com és habitual en la societat i en l'activitat emprenedora, amb el nomenament d'aquestes assignatures, en virtut de la seva competència i la capacitat de gestió de l'empresa (directors generals, presidents de l'empresa, però també diferents figures) són invertits de l' els poders de representació de l'empresa. quan té per objecte la realització de determinats actes, especificat per la persona representada, tal com el poder notarial per a vendre o comprar el contracte de venda o del procurador per a la seva recollida, per a la finalitat de rebre els pagaments. concedit per el client de l'advocat per a la representació en judici, en aquest cas, la necessitat de ser ajudat per un professional de la llicència per practicar la professió d'advocat, actuant en els interessos del seu client i representar-lo davant el tribunal, sobre la base d'un escrit mandat, sense que l'advocat no pot realitzar correctament la seva tasca de mecenatge. L'escriptura de poder, un cop concedit, podrà ser revocat, respectant els mateixos requisits prescrits per la conferral de la revocació, així com totes les modificacions realitzades, s'hauria de portar a la del coneixement de tercers proporcionar els enregistraments en Registres Públics, com ara el Registre dels fets a la propietat immobiliària, el Registre de la Les empreses o altres previstes per la llei en funció del tipus d'acte que es refereix a l'escriptura de poder.

Quant de temps es recomana, el crèdit de la recuperació de l'empresa

L'interès en comptes es prescriu als cinc anys

Estatut de limitacions: els bancs, les financers, les factures d'electricitat, gas, aigua, lloguer, i béns de consumPer a aquests préstecs, normalment, després de la primera recordatoris del creditor, són a càrrec de crèdit de recuperació de la companyia que, amb les tècniques especialment invasores, bombardejar el deutor de tons. És cert, però, que com que els llatins deien,"les paraules volen, els escrits romanen": i per tant, a la fúria de trucades de telèfon que no deixar res en un full de paper, també és fàcil que el crèdit li recepti. És per això que, per tant, és important tenir en compte quins són els terminis de la prescripció d'aquest tipus de sinistres: per tal de comprovar si, després de diversos anys, de la convocatòria de la recuperació de deutes pot ser zittita amb un simple i clara la resposta:"la vostra targeta de crèdit està prescrit".

El termini per a la prescripció del deute quan s'inicia

es prescriu als cinc anys, el dret a la compensació de tots els il·legal fets que no sorgeixen d'un acte o un contracte.

Aquest és el cas, per exemple, de les indemnitzacions derivades de la infiltració de l'aigua resultant des de l'apartament per sobre de la ruptura de la porta del cotxe, és l'obra d'un vàndal destruir un camp per un incendi que va esclatar en les proximitats de les esquerdes en un mur a la frontera causats per les arrels de les plantes de la següent, etc. tots els altres comptes a cobrar s'lapse, en que no hi ha anys, subjectes a les excepcions previstes per la llei. Deutes derivats d'una hipoteca, préstecs o de finançament (entrega de pagaments), s'hauran perdut en anys. Les factures corresponents a subministraments (gas, aigua, electricitat, telèfon), així com tot el que s'ha de pagar en l'any de referència o fracció d'un any ha de caducar cinc anys des de la data de caducitat. Si les factures siguin objecte d'un litigi, el termini és de deu anys després de la sentència. Les compres de béns de consum (per exemple, la compra d'un matalàs, una bateria de les olles i les cassoles, el mobiliari de la casa) es prescriu als deu anys. En el termini de tres anys dels professionals (com els advocats, comptadors, metges, enginyers, arquitectes, etc.) pot fer vostè per al pagament de les taxes. Més enllà d'aquestes limitacions de temps, com s'ha dit, el creditor pot demanar-vos res.

No obstant això, la llei estableix que aquests límits poden ser interrompuda amb el lliurament al deutor d'una carta formal de previ avís.

El rebut o la notificació de l'avís formal s'iniciarà de nou el termini de prescripció. Per exemple, si el deute contracte de l'any a prescriure, en, en el cas en què hi ha una carta formal avís en, la prescripció es compleixi en. Mala notícia per a aquells que no són conscients que el deute està prescrit i pagar igualment. De fet, el codi civil estableix que vostè no té dret a devolució si (intencionadament o ignorantly) pagat un deute es va anar prescrit. L'interrupció de la prescripció es proporciona només amb els aspectes formals en la notificació, o qualsevol que es recomana per a la venjança d'un crèdit de captura descans. Gràcies, La carta enviada al final de la venjança de crèdit és formal: són la mateixa cosa. el problema és que el finançament va ser de vint-i-cinc anys i, des de llavors, mai he tingut cap contacte de qualsevol persona.

segons vostè, va ser que un estatut de limitacions. en endavant I gràcies, bon dia, jo volia fer una pregunta.

I, sobretot, el pas de crèdit per el titular de l'empresa de crèdit recuperació és començar de zero per a l'època. Em va contactar per aquesta empresa que va fer càrrec de la meva deute per impagament de les quantitats degudes a la targeta de crèdit no-pagament es remunta a la temporada abans de l'any. La companyia ha registrat el deute en, i només en, em van enviar una carta certificada. La prescripció comença a córrer des de l'any o de. Gràcies i bon dia 'Llei per a Tots"és un diari periodisme fundada per l'avv.

La protecció atorgat a la mare: quins són els seus drets

L el Principi consagrat en l'art

El Decret Legislatiu vint-i-sis de març de, cap, de modificació del Text únic de la legislació relativa a la protecció i el suport a la maternitat i paternitat, d'acord amb l'article quinze de la llei vuit de març de, cap, a més de dictar la provisions per a que les absències legítim de treball, remunerat o no, a la capçalera de la treballadora i el treballador tingui dret, ofereix una sèrie de disposicions addicionals a la protecció de l'assignatura, especialment amb referència a la relació i les condicions de treball, així com el manteniment del seu llocEl més significatiu de la intervenció del legislador en la matèria, sens dubte pot considerar la prohibició de referència en l'art. del Decret Legislatiu no. de, per la qual prescriu el no licenziabilità del treballador a partir de la constatació de l'embaràs fins a la realització d'un any de vida de l'infant. La classificació, no obstant això, cristal·litza algunes de les excepcions a l'aplicació d'aquesta prohibició, perquè no detectar en el cas de negligència greu del treballador, per legitimizing l'extinció de la relació laboral, o en cas de cessament de l'activitat de l'empresa s'ha demostrat quan el treballador contractat, és a dir, en el cas en què la relació de l'obra ha fixa per a l'expiració del termini de durada, o si el treballador té lloc a la total finalització de les obres de rendiment per a la qual es va prendre, o, finalment, com a conseqüència de la finalització no positiva del període de prova. Per tant, si el treballador ha estat acomiadat per raons diferents de les esmentades anteriorment, la resolució de la relació laboral es considerarà res per cada vigor de la llei, amb la simultània imposició de la sanció administrativa des de, excloure la possibilitat de fer el pagament en una reducció de la mesura en el cas del penediment de l'empresari. Així mateix, una de similar declaració de nul·litat de l'acomiadament, s'imposa si mateix és causada per la petició o per l'ús del permís parental o de la malaltia de l'infant per part dels pares treballadors. En aquest sentit, és interessant ressaltar que l'aplicació de la decisió voluntària de la persona treballadora durant l'embaràs, o per part dels pares treballadors des del naixement fins el primer any de la vida del fill, és objecte de la preceptiva validació per part de l'Laboral Inspectorate competent per al territori.

En el sector públic, l'acomiadament és també configura com la màxima sanció disciplinària comminantesi per incompliment greu de les obligacions per part del treballador, i sancionat per la Disciplinari o de Codi del Codi de conducta de funcionaris, o per qualsevol codis de conducta adoptats en l'àmbit de cada administració o de l'fons ex-C.

tres de les Únic Text, es basa en la prohibició establerta per l'empresari a publicar qualsevol discriminació contra els treballadors, basada en el sexe, l'estat civil i en el de la llar amb referència a l'accés a l'ocupació, la formació i més formació, així com a les retribucions, titulacions, tasques i carrera progressió, legals i econòmics. Això implica, per tant, que el treball informe, en el qual es dóna per finalitzat amb la conclusió del contracte de treball i no amb l'entrada en servei, no pot estar condicionada per l'existència d'algun dels supòsits anteriors, que, per tant, no pot ajornar o restringir o prohibir la ingesta. de la prefato D. Lgs, s'evita l'empresari per assignar els treballadors per a les activitats incloses en el treball c. a la nit, és a dir, entre la mitjanit i les sis de la matinada, des de l'inici de l'embaràs fins al primer any de la vida del fill. A aquesta prohibició, és definida per la normativa paraula com"absoluta", s'afegeix a la facultat, per al treballador, per a obtenir, a petició, amb l'acceptació automàtica, l'exempció de la nit funcionarà si la mare d'un infant menor de tres anys, o si només el patró de soci menor de dotze anys, o, finalment, si vostè va anar a la seva carregar qualsevol membre de la família portadora d'una greu discapacitat, d'acord amb l'art, paràgraf, de la llei núm. També en aquest cas, l'incompliment de l'esmentada prohibició per part del treballador, que els exposa a la imposició de la pena és de presó de dos a quatre mesos o una multa de a euro. El Text de l'argument també ofereix, a favor de la mare, el dret a ser absent legítimament de treball per a permisos hores de pagament, útil per a la realització de proves clíniques, i prenatal i especialista visites, amb la condició que el mateix s'hauria de realitzar només durant les hores de treball.

Aquest addicional prohibició, prevista per l'art

En conseqüència, l'empleat ha de produir, en el resultat de l'ús de la admesos breu, documentació específica, o d'una certificació mostrant la realització d'exàmens prenatals, i la data de temps de la mateixa. En qualsevol cas, aquest tipus de pagament deixar hauran d'incloure, a més del temps necessari per a aquests controls no són metges també, el temps necessari per viatge i de retorn des de l'oficina per a la salut de la instal·lació i viceversa. L'institut es regeix per l'art. i s'aplica només a les dels treballadors del sector que, si el fet de tenir fills menors de tres anys, podrà sol·licitar la cessió temporal, per un període de temps no superior a tres anys, a un lloc de treball situat a la mateixa província o regió en què l'altre progenitor desenvolupa el seu treball, sempre que hi hagi una vacant, i el mateix nivell de pagar en el lloc de destinació, i no hi ha el consentiment previ de les administracions d'origen i de destinació. L'eventual denegació de la cessió haurà d'estar degudament justificada i comunicada al a la sol·licitant un termini de trenta dies des de la presentació de la sol·licitud.

El present volum és un debat sobre el funcionament de la totalitat de la disciplina de la família, realitzat amb un enfocament sistemàtic i atent a les necessitats concretes de la professional, gràcies a l'aportació d'Advocats, Jutges, Notaris i Acadèmics.

El text pren en compte.

En qualsevol cas, el lloc de treball de l'empleat en l'administració d'origen restes disponible a tercers, i s'uneix a l'administració reassign l'empleat a la caducitat de l'acompliment d'aquest tipus temporal de la cessió.

En aquest sentit, la durada del període de tres anys de feina no és absorbida per l'assoliment de la tercera edició d'un nen i la seva vida, com és completa per a tota l'amb, d'quo des de la data d'acceptació de la sol·licitud i també durant el tercer any de vida de l'infant, sempre que la sol·licitud ha estat presentada dins la consecució del tercer any de l'edat del nen. Article trenta-nou de la D.

reconeix la mare treballadora, en els primers anys de la vida de l'infant, el dret a beneficiar-se de dos temps diari de cessament de treball d'una hora cada una, al final de proporcionar assistència i elle necessitats de l'infant (c.

períodes de descans, quina va ser la raó per la legalitat vigent però no és necessària o absoluta - que determina la sol·licitud per a aquest tipus de prestació).

La concessió d'aquests períodes, que es pot gaudir fins i tot cumulatively, però només pro die, pressuposa, però, una durada de la jornada laboral de no menys de sis hores i viceversa, és reconegut, només una hora diària de la resta de la feina.

El següent article quaranta reconeix el dret a sol·licitar aquest un descans al pare com a la persona treballadora, sempre que la mare s'ha mort o és que pateix una malaltia greu, o en el cas de custòdia sobre el nen (per exemple, només una ordre judicial), és a dir, si la mare no és un treballador, el treballador (o en el cas en què la mare és mestressa de casa, a la dreta de la sentència del Consell d'Estat núm.

de la nou de setembre de), o en el cas en què la mare treballadora empleat no pot utilitzar, abans de renúncia expressa amb la simultània continuació de la seva obra.

Per a l'efecte, el pare treballador no pot prendre avantatge d'aquests períodes de descans de cada dia, si la mare estava en període de baixa maternal o paternal, i en tots els casos en què la mare és absent de manera temporal del treball a causa de l'aparició de situacions que porten a la suspensió de la relació laboral, com ara les expectatives, permet autònoms, etc. En canvi, la mare de treball poden beneficiar-se de períodes de descans diari, en conjunció amb l'ús de permís parental per part de l'altre progenitor. En el cas de múltiples naixements, no obstant això, aquests períodes de descans diari es dupliquen (fins i tot si, independentment del nombre de naixements), i les hores addicionals que es pot gaudir pel pare, el treballador, també a la mateixa hora a la mare com en el cas en què la mare és sobre el permís parental. També per a la resta moments del dia està previst que la institució de c. l'extensió de la mateixa (i en aquest cas no es defineix resta d'hores, però permís moments del dia), però només en l'alternativa a l'extensió de la antescritto permís parental, en el cas de que el nen discapacitat amb una connotació de gravetat en l'art, paràgraf, de la llei núm. En aquest cas concret, els pares poden gaudir, sempre de la mateixa manera, una de dues hores diàries de permís pagat en la seva totalitat fins al tercer any d'un nen de la vida. No obstant això, ja en el primer any d'un nen i la seva vida es poden reconèixer fins i tot la resta moments del dia c. en període de lactància, en la mateixa mesura de dues hores per dia, de les dues institucions - la resta moments del dia i va permetre moments del dia a alternativa a la prolongació del permís parental - no són acumulables, excepte en les circumstàncies excepcionals de la particular gravetat de la discapacitat de la que és portador de l'infant, a la qual l'administració pública o la INPS, depenent de si és empleat, públiques o privades, i autoritzar l'agregació de les hores, en la mesura de quatre per dia, per gaudir cumulatively o frazionatamente, i sempre en els primers anys d'un infant és la vida. És en el seu lloc, permetre l'ús de pares i subjectes a certes condicions, tant de l'diari períodes de descans per lactància d'un infant, que de la admesos moments del dia per l'altre fill. Pel que fa els aspectes de pagar, a diari, els períodes de descans en el tema es consideren hores de treball, i, per tant, contribueixen a la realització de les hores de treball diari, per tant, no afecten els ingressos i es comptabilitzen cap a l'antiguitat longitud de servei. No obstant això, l'ús d'aquestes resta afecta redueix, proporcionalment - en les vacances i en el desè mes del salari. Per als treballadors en el sector privat, la compensació per descans diari, avançada per l'empresari, qui porta en la compensació en contra de l'aportació a pagar a l'Institut de La seguretat Social és obligatòria. En el sector públic, en canvi, les taxes són responsabilitat de l'Administració de l'ocupador.

Dret

Un imperi de la llei, en la llei, mitjançant un conjunt de regles que contribueixen a la regulació de la participació organitzada de la vidaDes del punt de vista lingüístic es compon d'un precepte i d'un text, no s'ha de confondre l'un amb l'altre, tenir la capacitat de determinar, en un estable, el general ordre legal (és a dir, l'objectiu de la llei). Una norma és una proposta per establir un comportament i uns valors compartits que existeixen dins d'un grup social. Es pretén regular el comportament dels individus pertanyents al grup, per assegurar la seva supervivència i perseguir les finalitats que els mateixos considera de summa importància. En general, l'imperi de la llei és assimilat a una"regla de conducta', o una ordre, que obliga a l'individu a un determinat comportament. El caràcter 'coercitives"d'una norma legal és, per tant, imprescindible. Aquest element central de l'estat de dret, contribueix d'una manera decisiva, per diferenciar-lo d'altres tipus de normes, com ara la moral o religiós, que pertany a una esfera no coercitives. L'individu és lliure de donar suport a una ordre religiosa o moral. Pot sentir fins i tot obligat a fer-ho, però aquesta obligació no és generalitzable. Similars a les normes legals real pot considerat aquelles normes que pertanyen més a l'esfera de la moral, però que, quan es col · loca en disciplinari de les associacions professionals o de les associacions de productors, també poden proporcionar per les sancions en cas d'infracció.

Els actes o fets que estableixen les normes jurídiques que constitueixen les fonts del dret, i, més exactament, les fonts de producció jurídica.

Cal dir que, en un sentit ampli, pot ser considerada com a regles, fins i tot aquells que no tenen el caràcter de generalitat i abstracció, que, a més a més, no són produïts per les fonts del dret, però amb actes jurídics en virtut de les competències que per la mateixa atribuït (el cas d'actes privats, com ara contractes, o ens públic, com a una decisió administrativa o sentència). Mentre que la llei és una llei, la regla és la conseqüència d'aquesta. La llei és una de les fonts del dret, la norma és la correcta La norma és una ordre que es deriva de la interpretació de fonts del dret.

L' normes normalment es poden obtenir a partir d'una formulació en la llengua escrita de la constitució, les lleis i regulacions.) per tal d'impartir per el mateix un alt grau de certesa i durabilitat en el temps. Diferent de les normes legals que prescriuen els comportaments que són de compliment obligat per la llei, les normes ètiques, morals, socials, que s'uneixen només en l'anomenat fòrum intern (consciència) que es troba sota el perfil purament social, de pura cortesia. En resum, podem definir 'estat de dret', una recepta a partir d'un generals i abstractes que identifica i estableix els interessos existents en un grup social, i l'elaboració dels procediments per a la seva protecció i la seva pràctica compliment, i que, per tant, s'ha de garantir. El més simple estructura de la requisit és 'ha B', on A és un tema, el receptor de la prescripció, mentre que la B és l'objecte de la prescripció, el comportament a causa de A. Aquesta fórmula identifica la norma legal amb l'ordre (imperatiu). Estudis de la gran jurista Hans Nelsen, l'establiment, revocar aquesta concepció de la norma i posar la denúncia a una posició central segons aquesta nova concepció, la fórmula pot ser reescrita com"si A, ha de ser B', on A és l'acció il·legal, mentre que B configurar la sanció que va amb ella.

D'aquesta manera, Garcia vol afirmar que el tort és considerat com a tal només perquè el sistema legal ha posat en marxa una sanció B per a això i a conseqüència d'això.

Com s'ha esmentat, aquesta fórmula trasbalsa les antigues concepcions de la norma i aquest és un dels temes claus del debat entre els juristes.

Avui el sentit de la regla també s'ha ampliat, precisament, en dues direccions: a través de l'abandó del significat de 'regulació' com prescriptiva (precettivo, imperatiu) i a través de la renúncia al caràcter de normalitat.

De fet, en el llenguatge jurídic 'norma' ja no s'utilitza només per a indicar les proposicions prescriptiva, però també la permissiva i atributiva, tant és així, que s'han"descobert"les noves regles anomenat permissiva (negar els efectes de les normes obligatòries de dalt, i després de donar el permís exclusiu i momentània de fer una cosa abans de ser obstruït per una altra regla), atributiva (atribut del poder), preposició (per prendre el poder). També pel que fa a la primària significat, que d'un estat com una recepta, cal assenyalar que la força prescrit no es dugui a terme amb la mateixa intensitat per part de totes les normes jurídiques: de fet, hi ha normes que són incondicional, des de l'obligació a què està sotmès, el receptor no està subjecta a l'ocurrència, o no, d'una condició, i les regles d'un condicional natura, en la qual l'obligació obstant això, és subjecte a una condició. També hi ha regles instrumental que impliquen un comportament no és bona en si mateixa, però és bo per a la consecució d'un determinat objectiu, i regles finals, que estableixen l'objectiu a assolir però no els mitjans, que són, per tant, d'esquerra a la discreció del destinatari. A més a més, hi ha directives, normes com a no-vinculant, però només acompanyat per l'obligació de mantenir-los-hi i no desviar-se d'ells, si no fos per raons plausibles. S'ha de tenir en compte que en el dret de la Unió Europea, en lloc de les directives amb referència als actes de les institucions comunitàries i els estats membres tenen l'obligació de transposar amb les lleis ordinàries de la nacional i, en alguns casos, també pot produir efectes directes en els sistemes legals de la mateixa fins i tot en absència de transposició. Separat de discussió mereixen les recomanacions, que no són reals regles perquè no donen lloc a l'obligació de complir un precepte, però, més concretament, a una obligació que és secundari, és a dir, per prendre les mesures necessàries per a la implantació d'un primària obligació. Les recomanacions són típics de dret internacional no és adequat per a les assignatures de menor edat.

Quins són els documents necessaris per a un lloguer. Una guia pràctica

I si no teniu el codi d'impostos no poden viure amb mi

Els documents necessaris per al lloguer difereixen respecte a l'arrendador, i presentador: atès que el primer serà el seu homòleg, vostè també s'ha referit a la documentació requerida per a ellaPrimer vam veure els documents necessaris per l'amo de la casa: Diferents situacions en canvi és al final del director. Els documents que vostè, com a director, vostè ha de presentar, que es diferencien segons el tipus de contracte de treball que et caracteritza. Si jo fos un treballador, que haurà de presentar la següent documentació per a la renda: Si, en comptes d'això, jo era un treballador per compte propi, canviarà el document que cal lliurar a demostrar la seva situació laboral: a més d'aquests documents, potser haureu de lliurar, si l'amo de la casa que hauria demanat una còpia de l'aval bancari, assegurança de lloguer. Per a la segona fase, has de saber que el registre del contracte de lloguer s'ha de fer en el termini de trenta dies des de la signatura del contracte a les oficines de la recaptació de l'Agència de jurisdicció competent, sempre que el contracte podrà excedir trenta dies de durada. També, recordar que el període d'inscripció és prerrogativa del notari en el cas d'un contracte formalitzat en la forma d'públic o per escrit, que està autenticat, mentre que serà fins a vostè, les parts contractants (arrendador i arrendatari) en el cas de la conclusió d'un unauthenticated document privat.

Si voleu procedir a un registre de paper, cal presentar la següent documentació a l'lloguer en cas Contrari s'apliquen a la inscripció de la telemàtica, que permet immediatament pagar els impostos, segell deure i de registre.

Per a això, es podrà procedir a través d'un intermediari, com ara les associacions comercials, professionals, o de la CAF. Si jo fos en lloc de procedir de forma independent, haurà de recórrer a l'ús de programari o de Síria, o Iris, que es pot descarregar tant des de la web de l'Agenzia delle Entrate), prèvia inscripció. Hola Adriano, no crec que es possible substituir el dni, amb el carnet de conduir, en qualsevol cas, t'aconsello que per buscar l'assessorament dels nostres experts i amb la Comunitat, segurament serà d'ajuda. Hola, volia preguntar-vos una cosa, el meu xicot té permís de residència permanent a suïssa, però agradaria viure amb mi a Itàlia, mantenint el permís ha italià ciutadania, té un passaport però no la lgt.

Quan stipulerò el lloguer acord en el meu nom, és necessari que va presentar la seva documentació.

Hola Debby, li suggereixo que per demanar els Experts de la nostra Comunitat, feu clic aquí i la còpia de la sol·licitud.

Per a qualsevol dubte pregunteu a la nostra Comunitat

hola, m'agradaria saber si la documentació també ha de donar una còpia a l'administrador de la comunitat. Gràcies Hola Joan, és una bona idea que el propietari és comunicar-se, possiblement amb l'enviament del contracte d'arrendament, el nom de qui lloga el seu pis. Són el llogater d'una botiga, i he de pagar milers per mes d'una mica de l'àrea és' en crisi, vaig Preguntar hi ha una llei que l'arrendatari pot reduir el lloguer m'agradaria saber si es pot utilitzar com a documents per a un contracte de lloguer, una validesa de la targeta d'identitat, però que conté l'adreça de l'anterior casa.

És a dir, no en el que em moc, però que el primer.

És que en el canvi de residència no és necessari canviar la targeta d'identitat o a les seves dades. Així que encara tinc a la manera de l'anterior casa.

Gràcies Hola Manuela, recomano que busqueu l'assessorament dels nostres experts i amb la Comunitat, segurament serà d'ajuda.

Jo sóc un ciutadà romanès i m'agradaria llogar una casa aquí.

Quins documents necessito. Vaig tenir la targeta d'identitat amb el romanès codi fiscal i fotos aquí a Itàlia. Hola Alex, li suggereixo que buscar l'assessorament dels nostres experts i amb la Comunitat, segurament serà d'ajuda. Pregunta: la meva empresa porta a terme per a mi, un contracte de lloguer amb el propietari. Jo sóc el sub llogater. Per registrar l'acord em pregunta per aportar la certificació de la idoneïtat del sistema elèctric que el propietari no té i ha ni tan sols el fabricant.

És conduir-me boig per trobar un electricista vaig fer aquesta certificació.

hola a tothom ens agradaria lloguer de la casa, però encara surt un únic model de negoci, tenim un any de p.

iva puc enviar les tres últimes factures emeses per nosaltres. és a dir, de la feina que hem realitzat. gràcies a tots els Hi he registrat amb l'arrendament de les vint-i-dos de desembre, però per avançar cal esperar per a l'activació dels serveis públics i l arribat dels mobles després vam haver d'esperar. Quant de temps he de registre del contracte l'obligació de declarar la residència. Gràcies bon matí Tina, us animem a escriure el teu cas en la nostra Comunitat, on experts del sector podran aconsellar què fer amb el seu llogater. Quin és l'ús d'aquest xat si la resposta és sempre la mateixa."Per a qualsevol dubte, preguntar a la nostra Comunitat".

això no és un xat, que són comentaris a un article.

L' a la nostra Comunitat, ens sembla el millor lloc per comentar casos individuals, i per fer-vos que els nostres experts poden expressar la seva opinió. Creieu-me, preguntar a la nostra Comunitat si teniu qualsevol dubte de tipus de béns immobles. Una salutació, de bon matí, jo volia fer jo sóc un treballador amb contracte temporal també serveix com a la signatura d'un pare com a garant.

Hola, m'agradaria saber si per llogar un apartament he de presentar el certificat de la separació a l'amo de la casa. Andrea B.

És el dret que l'agència requereix de les nòmines de tots dos pares de l'alumne x, potser, entrar en un contracte Hola, sóc freelance des de juliol de. El model únic de l'any, és només per sis mesos en què vaig treballar, em puc històries per affittarmi un apartament. o és un document vàlid com a garantia. Hola a tots Si el contracte està degudament registrada per la persona que lloga el pis que ja estic en la norma o a la cbd he de declarar també lloguer. Gràcies per endavant per qualsevol resposta. Hola, m'agradaria saber si és cert que el propietari ha de donar el xec de pagament de cada any, perquè quan vaig llogar la casa estava a l'atur, ara estic treballant, i jo sóc una massa fixa de dos mesos i vol el sobre. Volia saber si és veritat Hola, m'agradaria saber si sóc romanès i no tinc paper de l'italià identitat, només el dni de la romanès codi fiscal i podia llogar gràcies Vull saber per què em demanen certificació de la telemàtica per fer el contracte de lloguer per a mi a l'empresari. De bon matí, per tots els teus dubtes li suggereixo que per preguntar directament a la nostra Comunitat, comptem amb un equip d'experts, entre advocats i agents immobiliaris definitivament aclarir el millor dels teus dubtes. Aquí està l'enllaç per enviar la teva pregunta: Hola, hem llogat una residència a l'interior d'un hotel. Demanen un valor per a la cive. Alex: Una pregunta que tinc permís per il·limitat estada em va portar a l'apartament i després vaig anar a la comuna per a les cinc. Bruno Del Monte: vaig deixar el pis en que vaig llogar sense donar avís previ de sis mesos amb el REI. Tinc el dret Fabrizio: Vam haver de sortir d'una casa que no era per fer d'acord amb els pous, de manera que es Va donar l'habitabilitat. Jessica: Hola, jo sóc el lloguer de l'apartament, des d'abril de l'any. El mateix em va passar amb una finestra per fer-lo malbé.

La protecció de drets de propietat

La protecció dels drets de propietat - prestació de serveis sobre els assumptes que sorgeixin des de les disputes de l'arbitratge entre les persones jurídiques, i a la distribució de la propietat i el dret d'aquests objectes entre els ciutadans. Per això, és necessari presentar una reclamació a la cort per restaurar el dret de la propietat infractor, o de ser el reconeixement del dret de propietatUtilitzant la protecció dels drets de la propietat del sòl, que pot defensar els vostres drets d'ús i disposició de la terra, per concloure les operacions de compra i venda, intercanvi i cessió de terrenys que pertany a vostè des de la part de la llei de la propietat. Cal assenyalar que la protecció dels drets de propietat de l'habitatge, estableix per a la protecció dels drets i les llibertats de l'amo de la casa, en un procediment judicial Proporcionar assessorament i assistència en la redacció de contractes relacionats amb l'habitatge (compra, venda, lloguer, vuit) - Representar els interessos del client en el tribunal sobre qüestions de desallotjament i l'assentament dels ciutadans, La protecció dels drets de la propietat immobiliària implica la cerca qualificar l'ajuda d'un advocat, per la negativa a registrar els drets de propietat, o la venda d'una casa amb un fitxer adjunt que no estigui autoritzat. L'advocat per a la protecció dels drets de propietat ha de primer familiaritzar-se amb els materials del cas, per procés d'una acció o objeccions a la sol·licitud, ha de determinar l'estratègia de seguretat del client en la cort. L'advocat haurà de proporcionar assistència legal sobre la protecció dels drets de propietat, l'ajudarà a escollir el millor mètode de protecció, utilitzant els fets del cas i ajudar a recollir la documentació necessària que serà presentat a la cort com a prova.

L'administració regional de la cort

Les decisions es prenen amb la participació de tres jutges

Una administració regional tribunal (TAR), en el reglament de la República italiana, un òrgan de la jurisdicció administrativaEl tribunal és competent per jutjar en recursos d'alçada interposats contra els actes administratius, pels individus que creu que es poden veure afectats (d'una manera i no d'acord amb l'ordenament jurídic) en el seu propi interès legítim. És administratius, jutjats de primera instància, les resolucions poden ser objecte de recurs davant el Consell d'Estat. Per la mateixa raó, és l'únic tipus de jurisdicció especial per donar només dos graus de judici. L'establiment d'administratiu tribunals de primera instància en la circumscripció de la comarca, prevista per la constitució (art.), però no es va fer només amb la llei de les sis de desembre de, núm, després de la desaparició de la jurisdicció de la diputació autoritats òrgans de govern previstos per la llei, vint - i - de març de, n. que tenien jurisdicció, en alguns assumptes, respecte dels actes de municipis, les províncies i altres ens públics * la dimensió local), declarada inconstitucional per la manca d'una composició adequades per a garantir l'autonomia que la Constitució considera requisit fonamental per a cada tipus de jutge. El la llei, però, no es limita a omplir el buit creat a la classe, a causa de l'efecte d'aquesta declaració d'inconstitucionalitat, l'establiment de tribunals, una jurisdicció limitada en relació a les entitats i als materials, però ha generalitzat el doble grau en administració jurisdicció. En qualsevol acte de qualsevol autoritat pública (incloent-hi l'estat), jutges ara, en primera instància, la TAR (Administració Regional de la Cort), mentre que el Consell d'Estat (que, fins a l'establiment dels tribunals regionals considera que, normalment en una sola instància) és cridat a decidir només en l'apel · lació. La TAR són els vents, amb la circumscripció corresponent al territori de la corresponent comarca, i es basen en la capital comarcal. En algunes regions, com ara la Llombardia, Emília-Romanya, Laci, Abruços, Campània, Pulla, Calàbria, Sicília, hi ha separats per seccions. Laci també s'estableixen tres seccions a Roma, amb les habilitats d'una particular importància. En Trentino-Alto Adige és fixat pel Tribunal regional de l'administració de justícia (TRGA), amb un 'independent secció'- independent Bolzano. Cada TAR són assignats a un president i a no menys de cinc jutges, administratiu i financer denominat en funció de la seva antiguitat, 'referèndum', 'principis de referèndum', 'consellers'. L'àmbit de competència de cada TAR inclou recursos dirigits contra els actes dels organismes o entitats amb àmbit d'acció és duta a terme exclusivament en l'àmbit regional (per exemple, municipis, províncies, i a la regió o a la prefects o altres òrgans perifèrics de l'estat), així com la reclamacions en relació amb els actes dels òrgans centrals de l'Estat i dels organismes públics ultraregionali, sempre que els efectes de la llei són territorialment limitat a la jurisdicció de la TAR.

Per als actes que els efectes de les quals no estan restringits d'aquesta manera, és competent, en el cas de les actes emeses pels òrgans ultraregionali, el TAR de la comarca, on el cap de l'oficina de la institució.

La Lazio administració regional tribunal també és competent per a controvèrsies relatives a actes procedent d'una administració de l'estat tenir competència per a ultra-regional (amb l'excepció de les actes de l'Autoritat de l'electricitat i el gas, per la qual la competència, és responsabilitat de l'administració regional tribunal de Llombardia). En general, la jurisdicció de la TAR sobre la legitimitat (és a dir, el compliment o no de les normes legals) els actes perjudicials als interessos legítims, però en casos excepcionals pel que fa també a la mèrits (és a dir, avaluacions de l'oportunitat de l'actuació administrativa). En alguns temes, el més important és constituït per la pública l'ús, en casos determinats, encara requerides per la llei), la jurisdicció, a més d'un interès legítim (posicions de l'individu, protegits per la llei com a coincident amb un interès públic general), s'estén a drets subjectius (les posicions assegurat en una manera dirigida cap a altres temes, que tenen l'obligació de garantir el gaudi immediat de la dreta), que la cognició és normalment allunyada de l'administració jutge, i reservades a la jurisdicció ordinària (tribunal, etc.). del decret legislatiu tres de febrer de, núm, modificada per l'art. divuit anys de la D Lgs.

vint-i-nou d'octubre de, cap, la matèria de la funció pública, va ser retirat de la cognició del tribunal administratiu i es refereix a la de la jurisdicció ordinària, excepte per a les disputes en l'àmbit de la insolvència procediments, així com, en lloc de jurisdicció exclusiva, per a aquelles relatives a determinades categories, anomenades no - contracte, que inclouen els magistrats, els militars, la policia, la prefects, diplomàtics i professors universitaris.

La suma de les al·legacions no suspendre els efectes de la mesura (de manera que l'administració pot conduir a l'execució, fins i tot involuntàriament, les reclamacions que el flux d'ells: per exemple, per continuar l'ocupació d'un immoble, o per dur a terme directament, a càrrec de l'interessat, els serveis contractats per aquest últim) no obstant això, si l'execució és probable que causi danys greus i enfonsat (és a dir, no recuperable), el tribunal, a sol·licitud de la persona sol·licitant, pot disposar puntualment de la suspensió. El termini per a l'atracció és més aviat curta: el partit afectat a un interès legal haurà de notificar el recurs a l'autoritat que ha emès la mesura dins els seixanta dies (però hi ha terminis més curts per les especials ritus) des de la data en que la decisió es va comunicar o, en qualsevol cas, havia coneixement. El recurs s'ha de notificar, dins el mateix termini, amb almenys un altre partit (és a dir, a una persona que pugui patir un prejudici des de l'admissió del recurs: per exemple, el guanyador d'un concurs públic on es demana la cancel·lació). Amb la seva decisió, el tribunal considera que estableix el recurs de cassació, anul·lar la resolució impugnada, l'autoritat administrativa ha de complir amb els criteris establerts a les sentències del tribunal administratiu ha de ser immediatament executiva i el valor de compra de la cosa jutjada: a l'actual cas de decidir no es pot deduir en un altre judici, on, dins dels seixanta dies des de la notificació de la decisió no va ser objecte de recurs.

Les decisions i les ordenances de la TAR pot ser objecte de recurs davant el Consell d'Estat.

Els de la Tar en Sicília, en canvi, davant del Consell d'administració de justícia per a la Regió Siciliana (un òrgan, tal com està previst en l'Estatut de la província, que actua com una secció separada del Consell d'Estat).

DRET IMMOBILIARI - YT Despatx - Istanbul - Turquia

Advocats dret immobiliari empresa YTT oferir assessorament jurídic per a pràcticament qualsevol de les qüestions relatives a la indústria de la construcció i de projectes de construccióAixò inclou la preparació dels contractes, l'economia i el banc de garantia, a la resolució de conflictes, obtenció de permisos i l'aplicació del codi és a les nostres advocats, immobiliària de gestionar una àmplia gamma de temes, incloent-hi les execucions hipotecàries, la realització d'actuacions judicials i extrajudicials de la la seguretat de la propietat, el compliment de les obligacions contractuals, les notes, les garanties, cartes de crèdit, i altres qüestions derivades de qüestions relatives a la propietat, la regulació de les fronteres, defectes, l'enginyeria i la construcció, processal, civil mediambiental i penal, conflictes relacionats amb les comissions, insolvència qüestions, conflictes que impliquen qüestions de fiscalitat, arbitratge i solució alternativa de les resolucions per a La firma YTT és un dels principals operadors de dret immobiliari i informa periòdicament els titulars de desenvolupadors nacionals i internacionals, prestadors, i una àmplia gamma de construcció gestors, els contractistes i els professionals del disseny en relació a temes comercials, de la construcció, incloent-hi: el risc d'intercanvi, la negociació de convenis, gestió de la construcció, la subcontractació, els contractes comercials, convenis, de desenvolupament de la propietat acords, el disseny, la construcció i les convencions de l'arquitectura i l'enginyeria. Oferim assessorament en la resolució de projectes en la construcció de la problemàtica, concursal, i temes relatius a la cort advocats dret immobiliari empresa YTT implicats en totes les fases del complex litigi en el sector immobiliari en la cort local i en el tribunal Suprem, nacionals i internacionals d'arbitratge, i mètodes de Notes Legals: La informació continguda en aquest lloc web és per a fins informatius només. C. Barolar Birliği), no tenen cap intenció de fer publicitat, opinió legal o promoció Aquesta informació no està pensada per donar lloc a noves relacions del client i advocat. La visita d'aquest web implica l'acceptació de les condicions anteriors.

Donació

Hem citat en ple el que disposa l'art, perquè es defineix d'una manera integral i eficaç de l'institut

La donació està destinada a"enriquir"un subjecte, és a dir, aconseguir-li un augment de la seva riquesa, i no com una simple avantatge, si, per exemple, vaig donar crèdit a la meva bona per una altra persona, no per això, he signat un contracte de donació perquè, a part de tots els altres possibles diferències, si bé és cert que hi va haver un avantatge per als guanyadors de rebre el préstec també és cert que no hi ha hagut cap increment en el seu actiu, hi va haver un enriquiment.

L' referència a la concessió del crèdit, no obstant això, ens permet entendre una altra distinció. Amb el préstec, de fet, una persona pot utilitzar un actiu sense haver de pagar cap consideració a l'arrendador en conseqüència, podem definir el període del préstec com un acte gratuït, precisament per la manca de la consideració. La manca de consideració es reflecteix també en la donació i això pot fer-nos reflexionar sobre aquest contracte com a part dels actes de forma gratuïta, però d'aquests actes constitueix una categoria específica perquè de l'art. no requereix que la llei és simplement de forma gratuïta, però alguna cosa més és necessari, de fet, que hi ha 'esperit de generositat', que és, és a dir, la intenció d'enriquir-una persona amb la consegüent en el seu empobriment. Com és fàcil de percebre l'esperit de liberalitat no es troba, doncs, en totes les botigues de forma gratuïta, però només en el lliurament i en els altres actes de generositat. Són part de la categoria de la actes de generositat, a més de la donació, la donació indirecta es refereix a l'art. i la liberalitat d'ús (art, paràgraf dues c.c.), però la peculiaritat del contracte de donació rau en el fet que el codi ha d'estar escrit en concret, aquest acte, fent-lo així a ser el principal mitjà amb el qual es pot aplicar una liberalitat en relació a l'art. declara aplicable a altres actes de generositat diferent de la donació de certes normes establertes per a aquest últim, fent, d'aquesta manera, fins i tot més clara l'opció del legislador a crear una botiga només típic de les actes de generositat que també constitueix la principal referència per als altres actes de la mateixa espècie.

Vostè pot donar, de fet, per a la caritat, a l'amor, filial o conjugal, d'agraïment, però l'animus donant no varien, perquè sempre és identificat en l'enriquiment de l'altra part, això no vol dir, però, que les raons per a la donació sempre són irrellevants.

En la donació rimuneratoria de la qual de l'art, es prenen de manera explícita en compte les raons de la donació per un doble ordre de raons, d'una banda, de fet, ens referim a la tensió que, fins i tot si feu donació de gratitud o premiar algú (sense, però, de ser necessàries per a alguns servei prestat, encara estem dins de l'àmbit de la donació de l'altre per proporcionar aquest tipus de donació és una disciplina diferent de l'ordinària, en l'art, per exemple, es preveu la irrevocability de donacions rimuneratorie i des d'aquest (i altres normes, per exemple, l'art, i sobre el tema de desallotjament) del codi civil s'entén com el irrevocability es justifica per l'especial importància de la raó que ha determinat el donant fer la donació. Anem a tenir cura, i que resumim en els següents enllaços, altres aspectes relacionats amb la donació. Claudio Mellone Llicenciar en dret a la Universitat Federico II. El, el primer manual de l'italià mitjans de procediment civil. Des de l'any, les classes en el vídeo de la conferència. A continuació, manuals i cursos de vídeo de penal, privat, dret constitucional. Sortir de la professió d'advocat per a dedicar-se a la docència del dret. Aquí molts llocs de treball oferts.

L'ordre de Cirurgians i Dentistes a Ancona

PAGAMENT QUOTA ANUAL DE l'any SEGÜENT a L'any DE la MATRÍCULA La quota anual d'inscripció en el registre de la en els següents anys, la inscripció, es recullen a través de la recaptació de l'Agència de Recollida, que enviarem a l'adreça de la notificació escrita de pagament. Per al pagament si us plau, seguiu el següent a la notificacióInformem els nostres Companys que aquest és un Consell de l'Ordre de Cirurgians i Dentistes d'Ancona recollirà informació sobre els possibles resultats i èxits dels seus Companys, i també en l'informe del mateix, perquè es vol reconèixer a aquests el paper que juguen en la societat i professional i parlar-los, i premiar-lo en el Dia del Metge i el Dentista"que es celebra sempre el desembre de l'any en curs.

Dret A la Propietat Segons El Codi Civil - el Resum de Drets gratuït

La propietat cobreix els béns mobles i immobles propietat

El dret de propietat és el dret de gaudir i disposar de coses totalment i exclusivament, dins els límits i obligacions de l'ordenament jurídic

El dret a gaudir del que és la el dret a decidir com utilitzar la propietat de l'objecte.

El propietari d'un bé té límits legalial el dret de propietat. Són actes emulativi aquells que tenen la finalitat de causar assetjament a l'altre. La propietat pot ser pres d'una persona per l'autoritat administrativa per a atorgar-la a un altre partit per a serveis públics (EXPROPIACIÓ PER Utilitat PÚBLICA) com, per exemple, es pot posar a l'necessari de béns mobles o immobles propietat de la urgents les necessitats de la ciutadania.

En canvi, la contractació temporal és quan l'administració pública té la necessitat d'un fons per a executar obra pública.

L'ocupació d'emergència és la mesura que s'utilitza per a procedir quan vostè necessita per dur a terme obres públiques urgent.

Alguns mobles o immobles de propietat, fins i tot si són de propietat privada, si tenen un determinat element històric, o hi ha un subsòl de la mineria, aquest també s'atribueix a l'estat.

Els plans s' totes les normes que cal seguir per regular l'estructura del territori municipal. Legal fets que tenen a l'efecte de la compra d'un immoble. Si és així, és com un derivat significa que la persona que compra la propietat d'una altra persona. Les formes d'aquesta compra són dues: el contracte i la successió per causa de mort. (herència) Les formes de la compra del títol original són aquells en que el subjecte adquireix les propietats d'un cost, de manera autònoma, per exemple: -l'ocupació és en la possessió de les coses que mai han estat de qualsevol persona o les coses que s'han abandonat voluntàriament, Calendari escolar -Solucions per als problemes i les preguntes de les Matemàtiques, de simulació, de vint-i-vuit de febrer de Bonificació de cinc-cents years Llei resum molt clara i exhaustiva sobre el dret de propietat, amb una distinció entre el que és públic i de Dret privat, el dret de propietat d'acord a l'Estatut Albertí i d'acord amb el Codi Civil. Definició del dret a la propietat, dret a una explicació de les propietats de l'art. del Codi Civil Definició i característiques de la propietat.

Què és un Advocat i Defensor de les Professions pàgina d'Inici - Atles de les professions

Acceptar la Política de Privacitat de L'ADVOCAT és el professional que s'encarrega d'interpretar les normes jurídiques per tal de proporcionar assessorament i assistència als seus clients (ciutadans, empreses, institucions i organitzacions)L'activitat es pot judicial (defensa i la defensa davant un jutge o un àrbitre) i de sortida (assistència, l'assessorament, l'elaboració del dictàmen, redacció de contractes, aquí). L'ADVOCAT també pot representar els interessos i dur a terme les seves activitats en nom de les organitzacions i les administracions públiques (com, per exemple, l'ADVOCAT de l'Estat). L'ADVOCAT va treballar com a freelance, portar a terme la seva activitat a l'empresa (en una sola o associada forma), rebre clients, proporcionant assessorament, redacció de documents jurídics i contractes. Lloc a continuació, el judicial activitats rellevants (oficines judicials) en diferents proporcions, i també en relació amb les àrees de possible especialització (civil, penal, mercantil, administrativa. L'ADVOCAT també pot treballar per a l'empresa privada a l'interior de la qual s'ocupa elaboració d'actes i acords per a dur a terme la funció de mediador, tractant de conciliar les parts implicades en un conflicte, en aquest cas se centra principalment en els interessos de l'empresa per representar i gestionar els riscos de tipus legal, que constitueixen la interfície amb els professionals externes a despatxos i oficines. La prohibició de la llei professional, no obstant això, l'advocat en aquest cas no pot ser inscrita en el registre mercantil, o participar directament en la nostra defensa. L'ADVOCAT també pot treballar en una Institució Pública, després de la superació d'un determinat concurs. L'ADVOCAT també poden participar en el concurs per a la avvocature Públic i les Autoritats locals així com per la competència Defensa de l'Estat. És important saber utilitzar, sense dificultat, les eines i el coneixement de la llengua anglesa. En alguns despatxos d'advocats, és útil el coneixement d'una segona llengua estrangera en el cas de les relacions amb les institucions comunitàries. A l'inici advocats iniciar la seva activitat professional en els estudis que estan gestionats per Advocats amb més experiència i més ben conegut. Després d'uns quants anys, pot ser admès a l'associació de l'estudi (parcial els propietaris de l'estudi) o obrir un estudi de la seva pròpia. Alguns advocats, després d'uns anys d'experiència, que poden utilitzar la seva experiència professional i els coneixements jurídics per aplicar a la via administrativa posicions i la gestió de les empreses.

La queixa: 'El regional lloc d'Ajuda de la SIDA no és fins a la data. Greus conseqüències sobre la informació a l'usuari

Per fer un millor ús de la nova web i actualitzar el seu navegador a l'última versió o prova un dels navegadors següents: Sandro Mattioli, president de Plus Onlus, assenyalant amb el dit a l'portal, on falta la informació sobre com accedir a la profilaxi pre-exposició i els resultats de l'estudi Partner'No només."el portal gestionat per la Regió d'Emilia-Romagna i dissenyats per oferir als usuaris informació útil sobre la infecció pel Vih i els mètodes de prevenció, que s'enganxa a l'any, tret que la superfície de les actualitzacions realitzades en motiu de desembre de, i en un subapartat. No hi ha cap actualització per a la profilaxi pre-exposició (PrEP) i sobre la capacitat de la teràpia per a prevenir la transmissió de la infecció, i les conseqüències sobre la qualitat del servei concedit són molts". Per denunciar la manca d'informació sobre qüestions fonamentals que giren al voltant de la infecció pel Vih és Sandro Mattioli, president de l'associació, a Més, sense ànim de lucre que té com a objectiu abordar el Vih, no només en la salut i l'hospital, però també social, ajudant i donant suport a aquells que els contractes. A més onlus, de fet, tenint en compte les qüestions científiques, dóna un ampli espai a qüestions que tenen un fort pes en la vida de les persones, i que sovint tenen una influència directa en la gestió clínica."La Regió no mostra un gran interès en l'actualització de les pàgines del portal tensions Mattioli - i és fort el risc de donar informació parcial, o contradictoris. No hi ha dades actualitzades sobre la situació epidemiològica en l'àmbit regional, i, de fet, hi ha un full resum amb algunes dades i algunes taula que es remunta a l'any i completa de les dades en les més recents i". L'associació, de fet, una queixa que els impactes en la qualitat del servei que ofereixen són molt variades:"part d'una injustificada alarma sobre la perillositat de l'líquid pre-seminal, fins a l'absència d'informació científica actual de Preparació i TasP - llegeix una nota - hi tant el mode d'accés a la profilaxi pre-exposició a través de la prescripció d'un metge especialista, tant els resultats de l'estudi Partner, que va fonamentar la validesa de la teràpia com la prevenció, és a dir, la no-contagiousness del vih-positius persones efectiva la teràpia. La cirereta del pastís: la tendència a utilitzar el terme malaltia en lloc de la infecció". I entre els temes fonamentals, hi ha la Preparació: profilaxi, és a dir, la prevenció, la pre-exposició. En el cas del Vih, aquesta és de les píndoles de prendre abans de les relacions sexuals i o un comportament de risc. La Preparació, doncs, és utilitzat per persones sense Vih, per tal de no ser Vih-positius, i és diferent de Pep o la profilaxi postexposició, que consisteix en la prendre tres fàrmacs contra el VIH, immediatament després (en poques hores) d'un episodi de risc d'infecció, per tal d'evitar contraure el virus."La Preparació està autoritzat - premses Mattioli - i la Aifa ha decretat que es pot vendre a la farmàcia a privada, la prescripció d'una malaltia infecciosa metge com un. És una ampolla amb trenta pastilles, que els costos de setanta euros Com a associació hem d'ajudar a qualsevol persona que contacti amb nosaltres, ajudant-los a comprendre la infecció, per dirigir-los en el camí de la dreta en el marc del projecte"Gènere Fes", donant informació sobre la Preparació i com accedir-hi, de manera que també hi ha una malaltia infecciosa metge com un". I conclou:"En el mode d'infecció és ara que estem en sintonia amb els estudis Estem orgullosos de ser en una Regió com Emilia Romagna, que sempre ha estat molt endavant en aquests temes, sinó que estan desconcertats pel que fa a com es posa aquest portal, hi ha el dret a la informació, i en un tema tan delicat com aquest no és permès".

Vendre la participació en apartament només

La necessitat de vendre la participació en apartament pot passar per diverses raonsSovint és el desig d'aparèixer a causa de la impossibilitat de la convivència amb la resta de propietaris. O compartir un apartament rebut una herència, però no es poden utilitzar per una sala d'estar. Sigui quina sigui l'estímul per a l'adopció d'aquesta decisió, recordeu que la venda d'un pis de la quota es refereix a la complexitat de les operacions a causa de la gran quantitat d'obstacles que puguin sorgir. Hi ha diverses opcions que li permeten adherir-se a la llei i a obtenir per la seva propietat de fons. Un cop volem cridar l'atenció, per la qualitat de la rehabilitació de pisos i habitacions, i per a una negociació de la venda, en el lloc dels nostres companys lloc web. Funció de la villa de venda a l'acció consisteix en el fet que per a ella obtenir un valor vàlid del mercat de compradors estrangers impossible.

Valoració de la seva àrea, basat en el preu total d'un apartament, no val la pena l'esforç.

La compra d'una part, el futur propietari no és capaç de ser clar sobre els límits de la seva zona, a diferència de l'habitació en un apartament comunitari.

Haurem de conviure amb els altres propietaris, que en la majoria dels casos, malícia personalitzat.

Tan disposat a pagar per aquestes condicions, el valor de mercat de metres quadrats per a trobar-lo serà impossible. Segons el Codi Civil, en la venda d'una part de l'apartament hi ha un dret de retracte per a la compra. Abans de vendre el seu espai de vida, que ha d'escriure per informar a la resta de propietaris. Només després d'haver rebut la seva negativa a comprar el compartir, és possible cercar un comprador. Però hi ha la possibilitat d'un acord amb el propietari d'un apartament a vendre la seva part. Per descomptat, aquests casos són molt poc freqüents, així com un altre propietari, normalment no accepta pagar una suma, en adonar-se que la venda de la participació de tercers serà una tasca fàcil. Si els propietaris de més, podeu provar de negociar amb un d'ells.

Per a qualsevol persona a la compra d'una part pot ser necessari per enfortir les seves posicions. Obtenir el valor de mercat per a la seva participació en la venda de pisos.

Aquesta opció és possible, si els altres propietaris d'acord en aquest acord.

En aquest cas, tots els participants rebran una quantitat d'una mida adequada per a la seva participació. Aconseguir un rebot d'altres propietaris de vegades és una tasca difícil. Les causes poden ser desconegut destí, la deliberada retard amb la resposta, tenir un contracte de compravenda. En aquest cas, podeu utilitzar alternatives maneres: per la llei, tothom pot donar la seva propietat per qualsevol persona. Així que vostè pot fer-ho, i amb la seva part d'un apartament Advertir en el cas d'una decisió de la propietaris no és necessari. Però ja que el conveni es pretenia, la el contracte de donació és un cobrir-fins a la venda, és important vetllar per la seva atenció, per a qualsevol persona per a demostrar la transferència de diners. Una altra possibilitat és la donació, no tots els de la quota, mentre que una petita part d'ella. Això permet que el nou propietari per a obtenir el dret de retracte, compra, a ell, i a fer ús de. En el cas de l'ús de les garanties, les opcions per tal de formalitzar el contracte amb les quals el propietari d'un apartament a l'acció arribar a deute import de la fiança de les seves propietats.

Posteriorment, el notari s'emet un acord en virtut del qual una mortgagee es reescriu, la participació dels apartaments, el que li perdona el deute.

La dissolució, l'anul·lació o la suspensió dels efectes del matrimoni

No tot el que es diu"el divorci": això vol dir que quan es parla de separació, dissolució del matrimoni, l'anul·lació del matrimoni o la resolució de l'civil efectes del matrimoni. El procediment és, per tant, obligatòries i no se si puc independentmentEl divorci pot intervenir després de sis mesos (en el cas en què la separació va ser consensuada, és a dir, amb l'acord dels cònjuges sobre tots els aspectes de la publicació), o després d'un any (en el cas en què la separació és un tribunal, és a dir, un cas judicial). Amb la separació, la parella en crisi pot aturar la convivència i a suspendre l' conjugal deures. La suspensió pot ser temporal, i cessar (l'anomenada conciliació civil) o fins i tot consolidar i portar al divorci.

En el cas de la mort d'un dels dos cònjuges, en realitat, el matrimoni es dissol, però alguns efectes encara queden.

De fet, el cònjuge supervivent conserva una sèrie de drets i obligacions, com ara el dret a ser l'hereu, per adquirir el supervivent de pensions, el temporal de prohibició per contractar un nou matrimoni, etc, una altra hipòtesi de la dissolució és, en el cas d'una declaració de presumpta mort és equivalent a la mort, però si la presumpta mort retorna, el matrimoni contracte és nul. Amb aquest terme ens referim a l'divorci casos de matrimoni celebrat a l'església, i després regularment transcrit, segons l'anomenada"ritu concordat"(segons la qual, el religiós, el matrimoni ha automàtica efectes per l'Estat italià, amb la lectura de les regles del codi civil durant l'acte que es va celebrar per l' sacerdot). Malgrat el cessament de l'civil efectes del matrimoni religiós bond continua existint Per poder desfer aquest últim també requereix una sentència del tribunal eclesiàstic. L'anul·lació del matrimoni es produeix, no obstant això, quan es troben defectes en el règim de la llei, és a dir, quan el matrimoni civil es va celebrar a pesar de la manca de condicions, o en la presència de límits a la seva celebració, o altres vicis. En aquest cas el matrimoni pot ser contestada per una aplicació per a l'anul·lació o la declaració de nul·litat, en funció de la gravetat del defecte. Quan el matrimoni és declarat nul, i tots dos cònjuges eren conscients de la discapacitat, el matrimoni està menys des de l'inici, com si mai hagués estat contractat. Per tant és menys la restricció de la semblança, però si un dels dos ex-cònjuges remarries s'aplica la impediment per al matrimoni en les lleis, en línia recta. En general, el matrimoni és declarada nul té l'efecte de vàlid el matrimoni de fills. El tribunal decideix sobre la guarda i custòdia de fills menors d'edat i el seu manteniment com si estigués davant d'una normal de divorci o separació. - un dels cònjuges ha estat condemnat per una sentència que té la força de res judicata per assassinat, consumat o intentat, del cònjuge - un error sobre la identitat de l'altre cònjuge o de les qualitats personals de l'altre cònjuge (a causa de la cancel·lació) 'Llei per a Tots"és un diari fundat per l'avv.

L'activitat bancària: document de síntesi - Resum de l'Economia de l'Empresa de manera gratuïta

Aquestes operacions s'anomenen activa operacions perquè el banc es converteix en el creditor, en el respecte de fons) Les operacions financeres d'inversió que consta en les compres de deute públic de valors, obligacions i accions de les empresesAquestes són les inversions en instruments financers que guanyar els interessos bancaris) Els serveis d'intermediació de valors i divises amb la qual el banc es compra i es ven en nom dels seus clients, títols de deute públic o privat actius (accions i els vincles corporatius) i moneda estrangera (bitllets estrangers) (d) Els serveis addicionals estan constituïts per una sèrie de rendiment (com ara talonaris de rebuts, lletres de canvi, custòdia, administració de valors del client). Aquests serveis a les necessitats específiques dels clients i guanyar ingressos, a més de la important beneficis indirectes, com ara la intensificació de les relacions amb els clients i la possibilitat d'establir noves relacions comercials. (e) garantia dels serveis, finalment, estan representats per l'actuació de la no-tradicional que facilita l'entitat bancària o per altres empreses controlades per ella. L'empresa ha desenvolupat en noves direccions, per exemple en el tema de pagament de nous instruments (com ara targetes de crèdit)) La c de c de correspondència forma és la més comuna tècnica de c de c de banc. Amb c c a coincidir amb els clients (els titulars d'un compte) transferència de banc"efectiu servei"i el càrrec d'ajustar per les escriptures de la càrrega (amb signe Donar) i les de crèdit (signe) de les múltiples operacions realitzades i els diferents serveis que s'ofereixen. La c correspondència és, per tant, una bona eina per a la conservació i ús de l'efectiu i equivalents d'efectiu de les empreses i les llars.) L'operació de la transferència consisteix en la transferència de la comptabilitat d'una suma de diners d'un compte bancari a un altre quan tant el c i c estan registrats a la mateixa persona. El traspàs, però, és una ordre de pagament el deutor (pagador) ha convidant al banc per posar un efectiu l'import a disposició del creditor (beneficiari), aleshores aquesta persona és no pagar el mateix c c.) En les pràctiques comercials estan molt esteses, en els últims anys, diverses eines de factures relatives als contractes de compravenda. En els darrers anys, han utilitzat sovint,"banc els rebuts", que van ser els documents en paper. L'ABI (italià Associació Bancària) ha determinat que no és permès l'intercanvi entre els bancs de paper rebuts i va demanar a les entitats bancàries per a canviar d'tradicionals i electrònics. El principal procediment de pagaments electrònics, té la denominació oficial de"e-Servei de col·leccions banc els rebuts"(Ref. Per aprofitar el servei a les empreses client ha de comunicar al banc d'alguns elements que s'han de recollir en suports magnètics. Per a l'individu deutors, en canvi, l'entitat responsable de la col·lecció envia un avís de caducitat i, en el cas de pagament, el lliurament d'un document imprès en el moment de la recollida. Les altres formes són: M A. V (pagament amb avís previ), els bancs de portar a terme la recollida dels imports de les publicacions periòdiques, com ara les que es deriven de les vendes a un ritme de vehicles automòbils, electrodomèstics, etc, R. D (interbancaris relacions directes) el banc de fer pagaments en nom i per compte de clients, les quantitats d'un recurrent de la natura i un pre-data fixa, és a dir, electricitat, telèfon, aigua potable, etc) El contracte per a l'obertura de crèdit està sempre precedida d'una investigació preliminar amb la qual el banc garanteix l'exactitud, la solvència, el potencial d'ingressos de la persona sol·licitant. La confiança és, per tant, un acte preliminar a la conclusió del contracte de l'obertura del crèdit. L'obertura de crèdit és un acord consensuat amb la qual el banc es compromet a mantenir disponible per a un client, per un període de temps determinat o indefinit, amb una suma de diners que el client pot utilitzar diverses vegades a través d'una pluralitat d'actes. Calendari escolar -Solucions per als problemes i les preguntes de les Matemàtiques, de simulació, de vint-i-vuit de febrer de Bonificació de cinc-cents years Economia Resum d'economia i empresa a la vora: definició, funcions, activitats de banca, la diversificació de l'oferta, l'ús de fons, extracte de compte, declaració experiència, i les despeses corresponents a la c c d'un petit empresari Economia el Diagrama de les normes i de les tècniques de gestió de l'entitat en la col·laboració entre els bancs i les empreses en altres sectors, sobre la classificació, el preu, i l'aparició computistico d'operacions bancàries. (format doc - pg.) l'Economia Dels principals aspectes de l'italià sistema bancari seguint el tractat de Maastricht. Resum a la italiana banca sistema de bancs i caixes, l'Economia, la descripció detallada dels intermediaris financers, les funcions del banc, el SEBC, el BCE, la NCB autoritat nacional crèdit, el comitè de supervisió bancària de Basilea. Resum sobre els bancs i el sistema bancari de la Literatura italiana del segle xx Tesi de la maduresa a la vora de l'diploma de tècnic en gestió empresarial. Enllaços amb: el banc, anàlisi d'estats financers, la banca, la fundació del Banc d'Itàlia, El tren ha whistled per Pirandello i contractes bancaris.

Contractes d'arrendament (estàndard contractes) - el Municipi de Pàdua

Per a l'arrendament d'immobles utilitzats per a ús residencial hi ha dues formes possibles de contracte (segons els termes previstos per la llei

per la qual es regula la contractació de béns immobles): El vint-i-cinquena de febrer de es va signar els pactes territorials per a l'arrendament de la ciutat de Pàdua per les organitzacions sindicals i de la propietat i dels inquilins.

des de l'Esu (Ente per lo estudi universitari) i per les associacions d'estudiants. en la presència de la Pro El rector de la Universitat de Pàdua i el Conseller d'habitatge de les polítiques per a facilitar la immigració de l'Ajuntament de Pàdua Els contractes d'arrendament que vostè pot subscriure. d'acord amb els termes de la concertació territorial són de tres tipus: import de la taxa: com que fixa la dita territorial Acord en la mínima quantitat. la màxima segons el tipus d'allotjament (l'Acord no és aplicable al públic de l'habitatge. l'habitatge llogat només per a finalitats turístiques i els edificis destinats a un ús diferent de la residencial) mesura del cànon: fixats per la dita territorial Acord en la mínima quantitat. la màxima segons el tipus d'allotjament (l'Acord no és aplicable a habitatges públics. a l' allotjaments de lloguer exclusivament per a finalitats turístiques i els edificis destinats a un ús diferent de l'habitatge)Esquema del contracte Esquema de contracte El mapa que mostra les àrees relacionades amb el tipus de contracte està disponible des de la secció"Enllaços' en aquesta pàgina.

La inscripció del matrimoni en Itàlia

Per als ciutadans de la federació russa, la inscripció del matrimoni a Itàlia, és només està disponible si algun dels futurs cònjuges és resident d'aquest estatEn casos especials, pot subscriure i els estrangers sense permís de l'estada a Itàlia, però aquí és un acte solemne, dut a terme sobre la base de la taxa. A més a més, l'alcalde pot demanar un certificat de divorci o de naixement. Documents que cal presentar amb la traducció a l'italià i appostile L'esmentat certificat és expedit pel consolat del país d'origen de l'estranger, per la qual cosa també ha de servir documents: També cal tenir en compte que, en el moment de la sol·licitud de registre de matrimoni, cal triar juntament amb posseir béns o per separat - això és important, perquè els contractes de matrimoni a Itàlia. Les sol·licituds per a la inscripció del matrimoni en Itàlia Convocatòria, i els nostres assessors estaran encantats de respondre-hi.

L'assessorament jurídic - 'el plaer de La feina afegeix la perfecció a la tasca que hem de fer'

Vol fer ús de professionals per a resoldre els seus problemes amb la màxima professionalitat. Contacte amb nosaltres, no tingueu por de sorpreses o despeses estel·lar, Estem al seu servei per resoldre els seus problemesNegoci de qualsevol tipus, per a la venda aplicat a les finances, de crèdit, de recuperació, de contractes de les causes de dret civil de lesions en el treball, en plets criminals, la immigració, i molt més. Estem estructurats i organitzats en una xarxa de professionals que cobreixen qualsevol jurídics, financers, comercials.

També vam abordar els reptes més urgents i assessorem els nostres clients sobre la millor estratègia a seguir en cada cas.

No sempre la manera com el poder judicial és la principal manera de resoldre els problemes, però intentem tancar el conflicte, també a través de convenis, bé, per a contenir despeses legals sense sacrificar-ne els resultats. Les implicacions de la llei orgànica de medi ambient mitjançant el dret penal: el principi de la barroeria de la delinqüència amb especial referència a les infraccions previstes pel decret legislatiu L'ACCIÓ A DISPOSICIÓ DEL CREDITOR del BANC HIPOTECARI DEL VENEDOR EN CAS DE FALLADA D'un TERCER El COMPRADOR DE l'IMMOBLE HIPOTECAT, Finalment, he vist els meus drets. Un sincer gràcies per haver ajudat a nosaltres i ens donaven en aquest llarg procés. Estic content: finalment, gràcies al seu excel · lent equip, hem guanyat. M'han ofert la paciència i disponibilitat en qualsevol moment del dia. Finalment els meus drets estan reconeguts Estic molt content.

I va ser molt difícil, encara que amb alguna dificultat que vam aconseguir la justícia al nostre costat. Gràcies.

L'assegurança de la llar lloguer: qui ha de pagar

A més a més de preocupar-se de pagar les quotes del lloguer, els pagesos també han de ser protegits de qualsevol desperfecte ocasionat a l'habitatge, mobiliari, mobles: per a les coses de la propietat de les quals explotar l'úsLa protecció en aquests casos, pren el nom de la política, el Rc llogater. Aquí és com difereix de la normal de la política, l'assegurança de la llar, lloguer casa i qui ha de pagar. Per protegir la casa des de qualsevol dany, el propietari ha de comprar una política de casa robatori, incendi, integradora de l'assistència tècnica en el cas de sistemes de fracàs. Hi ha una assegurança de lloguer de la casa i en el cas - que ha de pagar. També llogaters han de protegir-se quan hi ha un contracte d'arrendament, ja que a tots els efectes, tant les parets com els béns de consum són a la casa no són de propietat.

La solució a tots els problemes de la inquilins que la por de causar danys a la propietat o a terceres persones (veïns, potser) s'anomena el Rc llogater i és una assegurança fórmula que està dissenyat per a les ubicacions: aquí és com treballa.

Assegurances de la llar, prenguem el cas en que l'inquilí tema incendis o explosions a la llar que poden destruir els continguts i danys a interiors i parets.

L'ideal en aquests casos és comprar una assegurança de la llar contra incendi i explosió, c.

d. assegurança contra el risc de la població L'article del Codi Civil, de fet, estableix que a l'expiració del contracte, el llogater torna a la legítima l'amo de les claus de l'immoble, i que l'immoble o dels seus continguts per dany causat accidentalment.

L'arrendatari és responsable de tots els danys i el deteriorament de la cosa produïts en el curs del contracte, fins i tot si derivat de foc, si no prova que va fer per la causa per la qual no és responsable.

També és responsable de la pèrdua o danys causats per les persones que ha permès, fins i tot, temporalment, de l'ús o el gaudi de la cosa. La majoria de les ofertes per a l'assegurança de la casa llogada, per tant, per cobrir els casos de foc i explosió, a la qual es pot afegir el risc de robatori. Els inquilins de la sort, vostè no necessita tenir cap assegurança perquè hi ha amos de casa que han de defensar la propietat amb el dret ingredients (per a cada cas, la indemnització per cobrir les despeses de reparació ha de ser sempre en benefici de l'arrendador). Un aclariment: el llogater no és responsable d'incendis i explosions causats per esdeveniments externs o per causes no atribuïbles directament, és a dir, per tant, que en absència de la Rc arrendador i l'arrendatari ha de ser responsable de la seva pròpia butxaca. No obstant això, en el fet d'assegurances, és la valoració que estableix les responsabilitats, de manera que és millor per a comparar l'assegurança de la llar, llogater i treure al preu més baix. Comparar assegurances de la llar-tenint en compte el preàmbul, és evident que qui ha de pagar l'assegurança de la casa de lloguer és el llogater, al contrari, els llogaters, que ha de respondre de forma conjunta per a qualsevol danys i perjudicis. Quan els conductors són diferents, de fet, són assumides com a responsable de l'esclat o foc, fins que la prova el contrari. La finalitat de l'assegurança de robatori foc dedicat a llogaters és tan clar (per compensar el propietari pels danys i perjudicis causats), que la majoria de propietaris en contractes d'arrendament, inserir les oportunes clàusules que requereixen els conductors a pagar l'assegurança per mantenir indemne.

El Rc inquilí és donada com a"absoluta risc' i el límit màxim de la indemnització fixa per l'empresa és equivalent al valor de la reconstrucció del nou edifici de lloguer.

El Dret Civil

L'Advocat Claudia Suau parets de les grans fites de les normatives sobre els costos de litigació, una visió general de la situació actual i perspectives de futur després De l'Espanya El senyor Augusto Serrato explica les peculiaritats de les actuacions de l'avís, a Espanya, per tal de valorar acuradament qualsevol de crèdit de les recuperacions a la península ibèricala següent, especialista en les causes de la seguretat social, explica el litigi riliquidazione de pensions professionals (comptables i certificats públic comptadors) a la llum de la recent ordenança de la sisena d'agost de del tribunal Suprem - en les grans fites de les normatives sobre els costos de litigació, una visió general de la situació actual i perspectives de futur. ell ens explica les peculiaritats del procediment l'advertència a l'estat Espanyol, també amb la finalitat de que pesen fins a qualsevol de crèdit de les recuperacions a la península ibèrica.) i proposa l'ambiciós objectiu de fer front a la gran àmbit del dret civil, tant amb articles de tall informatiu, que pot ser immediata, l'accessibilitat per a usuaris de la xarxa, tant amb articles científics que poden ser de terra per trobar-nos i intercanviar idees amb advocats - A la zona pot reperirsi punts de vista sobre les principals qüestions relatives al dret de propietat, els drets dels menors, la possessió, adversos possessió, de condomini i la comunió En la zona reperirsi punts de vista sobre temes relacionats amb els vincles i les relacions obligatòria (constitució, modificacions i extinció de l'obligació), així com en els perfils de la responsabilitat contractual i extracontractual, i les relacionades amb el tema de la indemnització per danys i perjudicis. A la zona pot reperirsi punts de vista sobre les qüestions relacionades amb els contractes, tant en el perfil la seva disciplina general, tant en termes d'una disciplina concreta de l'individu tipus de contractes, típic i atípic. el directori permet advocats de registrar-se amb l'opció de col·laborar professionalment i redazionalmente amb el portal i els usuaris a trobar advocats especialitzats en diferents àrees del dret a Itàlia. És permès que tenen a veure amb les diverses branques de dret civil, i és possible, per als advocats, a la cerca de treball i d'obtenir notícies sobre cursos i concursos.