Triar un Advocat especialista en dret laboral

L’advocat de dret del treball és el professional que s’encarrega de donar assistència i assessorament en el dret laboral substancial. A la dreta de l’obra substancial, ens referim a la regulació de la relació laboral, des dels seus inicis fins a la seva resolució. L’advocat de dret del treball, a continuació, coneix els contractes de treball, i totes les seves formes (contracte de treball per un temps indefinit, a temps determinat, aprenentatge, contracte de treball, projecte, etc.), les normes que regulen la conducta de la relació laboral (facultats i obligacions de l’empresari, les facultats i obligacions del prestador del servei