Recurs de l’acomiadament: què és, paraules, lletres i de notícies

El recurs, l’acomiadament per part del treballador, és un procediment d’oposició a la mesura adoptada per l’empresari que vol rescindir el contracte de treball. El recurs a l’acomiadament és un dret del treballador, si n’hi ha raons que justifiquen un acomiadament per causa, cessament per causa o causa justificada, a una acció disciplinària o cessament en avís, ja que no descartem amb la normativa vigent des del punt de vista del procediment, o perquè es va originar per causes que són discriminatòries o de l’esforç dut a terme en els períodes protegits per la llei, com l’embaràs i la lactància,