No — què és i quines són les conseqüències de la fallida de procediments

Les persones que mostren que l’han posseït en els tres anys anteriors a la sol·licitud de concurs, tots tres de l’requisits anteriors, tot i empresarial emprenedor, no serà declarat en fallida.». La norma propòsit deixa un ampli marge de discrecionalitat al jutge: el tema és desenvolupat una abundant jurisprudència. El Decret Legislatiu número de l’any ha a continuació, estableix que, als efectes de la declaració de fallida, l’import dels deutes vençuts i impagats no pot ser inferior a trenta mil euros. Haver de determinar l’existència dels supòsits anteriors, el tribunal declara la fallida de l’empresari. Des d’aquesta es va baixar