Manca de Pagament del Salari: què fer amb els crèdits m’he de treballar

El No-pagament de la nòmina per l’empresari és un problema que és especialment agut en els últims anys a causa de l’avanç de la crisi econòmica que ha afectat tot el món del treball des del sector comercial de la indústria, des de serveis a propietaris de petites empreses que atapeït per impostos i per els retards de les reclamacions amb relació a l’Estat, no s’arriba a complir el sou dels seus empleats, el pagament de la seguretat social obligatòria aportacions, indemnitzacions per acomiadament o tredicesime. L’Empleat que té la intenció de renunciar a la feina per un incompliment greu