L’última voluntat i testament: què és i per a tot tipus de darrera voluntat i testament

«El testament és un acte que té sempre caràcter revocable amb l’ que alguns tenen, per al temps en que s’han deixat de viure, de totes les substàncies o part d’elles»La llibertat per a disposar dels seus béns per testament, és només en l’absència d’un familiar proper no obstant això, si el testador té familiars propers, es pot organitzar una testament és només una part del seu patrimoni, sense limitació: ningú no pot renunciar a la facultat de desistiment, i cada clàusula o condició per a la revocabilità no és res. El nostre sistema jurídic, qualsevol de les tres corrents