L’impost sobre la renda de les persones físiques

L’impost sobre la renda de les persones físiques, abreujat per l’acrònim IRPEF, és una relació directa, personal, progressiu, i en general, en vigor per a la República italiana. Ara és regeix pel text únic sobre la renda impostos, promulgada amb el decret PRESIDENCIAL vint-i-dos de desembre de, cap. S’ha establert amb la reforma del sistema fiscal, de conformitat amb el decret PRESIDENCIAL vint-i-nou de setembre de cap, i contenia trenta-dues taxes (des d’allà fins a) per la renda entre parèntesi de dos a cinc-cents milions de lires. Amb el decret PRESIDENCIAL núm, es recullen en la disciplina de l’IMPOST sobre