L’assistència jurídica: requisits límits de renda que és com es treballa

Aquesta possibilitat és reservats per a aquells que tenen un determinat model d’instància a l’efecte de reconeixement de la prestació, i que posseir determinats ingressos requisits en el moment de la sol·licitud. Amb l’assistència jurídica, a diferència del que succeeix per a la defensa de l’oficina que sempre està garantit per a cada persona, independentment de la renda, és el mateix que el ciutadà en benefici d’aquest, per a triar l’advocat correcte, d’entre els inscrits en els llistats específics, mentre que l’advocat de l’oficina és nomenat pel jutge o per la fiscalia sobre la base d’una llista de defensors, i