La propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual, en el dret, es refereix a l’aparell de principis legals que tenen com a objectiu protegir els fruits de la creativitat i l’enginy humà. Sobre la base d’aquests principis, la llei dóna als creadors i inventors d’un cert monopoli en l’explotació de les seves creacions i invents, i posa a les seves mans algunes de les eines jurídiques per a protegir-se de qualsevol ús indegut per tercers no autoritzats. El terme»propietat intel·lectual»sembla que es remunta fins al segle xix, l’Accademia dei Georgofili es va discutir ja a principis de. Tradicionalment, el terme»propietat intel·lectual»vol dir un sistema legal