La prescripció (ordenar civil italià)

El termini de prescripció en l’ordre civil, l’italià indica l’extinció d’un dret derivades de la incapacitat per exercir una període de temps determinat. La recepta, més precisament, consisteix en l’extinció d’un dret subjectiu a causa del seu fracàs a l’exercici d’un cert període de temps, determinat per la llei (normalment cada deu anys). En el llenguatge jurídic i legal, quan es parla de prescripció, es refereix, per la seva major part, de la prescripció, però el termini de prescripció és de vegades utilitzat per a indicar el contrari fenomen (en aquest cas es diu prescripció adquisitives, o adversos de la