La dissolució, la Liquidació, la Cancel·lació de l’Empresa de Capital — de la Cambra de Comerç de Roma

Dissolució i liquidació de l’art. c.c. estableix que el règim de la-societat anònima, limitada per accions i de responsabilitat limitada es dissol per les causes següents: La investigació de la concurrència d’una causa de dissolució és responsabilitat de l’òrgan administratiu. A efectes de la inscripció de l’acta de nomenament del liquidador de la capital de l’empresa en el registre d’empreses: — o) per procedir a el dipòsit de l’acta de l’assemblea general de socis, elaborat per un notari (sigui quina sigui la causa de dissolució)- NOMÉS DIPÒSIT o es pot procedir amb el dipòsit de l’informe elaborat per un notari