Italià de la ciutadania italiana ciutadania, portal d’informació

El nou formulari de sol · licitud de ciutadania en línia inclou la necessitat de seleccionar com a mínim un dels camps: ‘integració acord’, ‘propietari permís. Tribunal administratiu a les pràctiques de la Ciutadania: quaranta-vuit mesos per a totes les preguntes a La jurisdicció contenciosa-Administrativa decidir sobre les disputes en l’àmbit de l’. el Ministeri de l’Interior per fi ha publicat el manual que a revolucionar el sistema. A diferència de les peticions de la ciutadania a causa de matrimoni o per naturalització, l’avantpassat de l’italià i a continuació, des de les arrels, no imposar cap tipus de titulació. Adopció