Familiar

El dret de família codificat en, va concebre una família fundada en la subordinació de la dona a l’home, tant en les relacions personals i en el balanç de situació, tant en una relació de parella, tant en el cas dels nens i basat en la discriminació dels fills nascuts fora de wedlock (fill il·legítim), que van rebre tractament jurídic inferiors en comparació amb fills legítims. El primer llibre del codi va ser reformat per la llei dinou de maig de, núm. (‘la Reforma del dret de família’), que va fer els canvis dissenyat per complir la normativa, els principis