Entrada acomiadament Naspi: els imports actualitzats a i quan ha de ser pagat

Venda d’acomiadament: en — tot i ser confirmat les regles per al càlcul i les condicions en què ha de ser pagat — ha augmentat l’import de la contribució al Naspi que l’empresari privat ha de pagar en cas de cessament d’un o més dels empleats contractat amb un contracte permanent (i no només). L’import de la venda d’acomiadament és igual a una de les sostre Cilindres, amb això que en l’últim any va ascendir a, euros, per tant, el bitllet valor és molt variada, anant fins a, durant els últims dotze mesos de l’ocupació (euros més que l’). Per