Els crims de guerra

La manca d’extradició i la impunitat de presumptes criminals de guerra italians acusats de massacres a l’Àfrica i a Europa Per documents es troben en el Ministeri de l’estrangeria, és evident que els governs de l’anglès i nord-americà, va adoptar una cobertura política vis-à-vis criminals de guerra italians, per raons de conveniència política. En la Declaració de Moscou de, els aliats van comprometre a jutjar criminals de guerra en el país on els delictes havien estat comesos. Les Nacions Unides va establir una Comissió d’investigació, amb l’ la tasca de crear una llista de criminals de guerra per a facilitar