Dividend — Italià Stock Exchange

Una ordre a mida per a cada mida de La dividend és la part del benefici que una empresa decideix distribuir als seus accionistes i al final de cada període comptable com a remuneració del capital invertit. I’ la junta general ordinària d’accionistes, després d’haver aprovat el pressupost, defineix el temps, forma i quantitat de beneficis per a distribuir. L’assemblea decideix l’import del benefici distribuïda com a dividend després de l’aplicació d’una quota per destinarà a la reserva legal, i després de la deducció de cap altre suma a ser utilitzat per a la reinversió o altres finalitats de l’empresa.