Descripció de llocs de treball — els documents de La qualitat

Com diu molt bé ser el nom del document, una descripció del treball inclou la descripció d’una determinada obra o d’una certa posició professional, i mostra en detall què és el que s’espera per aquells que es dediquen a la tasca d’explicar. L’ descripció de llocs de treball, per tant, inclouen la responsabilitat i les principals funcions corresponents a un treball en concret o a un perfil professional. Els principals punts tractats per qualsevol de les descripcions dels llocs de treball són, generalment, el següent: Qualsevol descripció del treball no només han de descriure les funcions de la posició actual,