Com a Divorciar-se: El Divorci procediment pas per Pas

Següents a la presentació de la sol·licitud de divorci, el President del Tribunal ha de fixar l’audiència de la convoca, juntament amb el recurs, ha de ser notificat per l’actora a la part demandada, en el termini que determini el President. Si l’altre cònjuge ha estat condemnat pel final de la sentència a cadena perpètua o per un termini superior a quinze anys, o qualsevol pena privativa de llibertat per l’incest, o per delictes contra la llibertat sexual, per a la inducció o l’explotació de la prostitució a l’assassinat d’un nen o de l’intent d’assassinat del cònjuge o d’un nen