Què és un Advocat i Defensor de les Professions pàgina d’Inici — Atles de les professionsAcceptar la Política de Privacitat de L’ADVOCAT és el professional que s’encarrega d’interpretar les normes jurídiques per tal de proporcionar assessorament i assistència als seus clients (ciutadans, empreses, institucions i organitzacions). L’activitat es pot judicial (defensa i la defensa davant un jutge o un àrbitre) i de sortida (assistència, l’assessorament, l’elaboració del dictàmen, redacció de contractes, aquí). L’ADVOCAT també pot representar els interessos i dur a terme les seves activitats en nom de les organitzacions i les administracions públiques (com, per exemple, l’ADVOCAT de l’Estat). L’ADVOCAT va treballar com a freelance, portar a terme la seva activitat a l’empresa (en una sola o associada forma), rebre clients, proporcionant assessorament, redacció de documents jurídics i contractes. Lloc a continuació, el judicial activitats rellevants (oficines judicials) en diferents proporcions, i també en relació amb les àrees de possible especialització (civil, penal, mercantil, administrativa. L’ADVOCAT també pot treballar per a l’empresa privada a l’interior de la qual s’ocupa elaboració d’actes i acords per a dur a terme la funció de mediador, tractant de conciliar les parts implicades en un conflicte, en aquest cas se centra principalment en els interessos de l’empresa per representar i gestionar els riscos de tipus legal, que constitueixen la interfície amb els professionals externes a despatxos i oficines. La prohibició de la llei professional, no obstant això, l’advocat en aquest cas no pot ser inscrita en el registre mercantil, o participar directament en la nostra defensa. L’ADVOCAT també pot treballar en una Institució Pública, després de la superació d’un determinat concurs. L’ADVOCAT també poden participar en el concurs per a la avvocature Públic i les Autoritats locals així com per la competència Defensa de l’Estat.

És important saber utilitzar, sense dificultat, les eines i el coneixement de la llengua anglesa. En alguns despatxos d’advocats, és útil el coneixement d’una segona llengua estrangera en el cas de les relacions amb les institucions comunitàries. A l’inici advocats iniciar la seva activitat professional en els estudis que estan gestionats per Advocats amb més experiència i més ben conegut. Després d’uns quants anys, pot ser admès a l’associació de l’estudi (parcial els propietaris de l’estudi) o obrir un estudi de la seva pròpia. Alguns advocats, després d’uns anys d’experiència, que poden utilitzar la seva experiència professional i els coneixements jurídics per aplicar a la via administrativa posicions i la gestió de les empreses