Italià Advocats en línia. La major legal portal italià advocats.


Persones Jurídiques


Element característic és l'autonomia financera amb què els actius de l'entitat és diferent de la dels seus membres i els seus òrgansI, de fet, els creditors de membres no podran recórrer contra el patrimoni de les associacions i viceversa. La personalitat jurídica s'adquireix amb el reconeixement per part de l'Estat, i, en general, en el moment de la inscripció en el registre de les persones jurídiques. El reconeixement és precedida per les actes a través de la qual una o més persones es manifesten el desig de donar vida a una persona jurídica. Es parla de l'acte de constitució d'associacions, parla de la botiga de la fundació, si una persona decideix separar alguns dels actius dels seus actius per destinar-los a un propòsit definit. La vida i l'activitat d'una persona jurídica és regulat per una llei anomenada"l'estatut com aquest no poden formar i expressar la seva voluntat, que serveixen a les persones que ells anomenen cossos. La persona jurídica actua a través de la seva administració que tracten de gestionar-los, però també tenen la capacitat de representar-lo davant de tercers. L'òrgan de decisió de les associacions és l'assemblea general Malgrat la pluralitat de persones, formen una sola voluntat. I de fet, l'acte de posar en el lloc que anomenen una col·legial acte.