Italià Advocats en línia. La major legal portal italià advocats.


Obert un bufet d'advocats: el préstec del Cas Forense per a joves advocats. L'anunci


Vostè és un jove advocat i tenen la voluntat d'obrir un bufet d'advocats. Aquests dies, De fet, el Cas Forense ha publicat la convocatòria per a la provisió de préstecs per advocats amb menys de trenta-cinc anys d'edat que volen obrir un estudiLlavors, com era d'esperar en el context de rendiment en suport de la professió de la"Nova regulació per a la provisió de la cura", Cas Forense donarà un important incentiu per a joves advocats que compleixin requisits particulars. Aquí està tota la informació sobre la nova convocatòria del Cas Forense per a joves advocats: requisits, l'import de la contribució i de com fer la sol·licitud del préstec. La nova convocatòria de propostes publicada a la web oficial de la Cassa Forense consisteix en la prestació d'un préstec per un import d'entre. El préstec es poden retornar en un termini màxim de cinc anys, amb la reducció del de despesa.

Al final de cinc anys, i després, el comerciant es retornarà només la capital, ja que serà el Cas Forense per tenir cura dels interessos.

L'objectiu és facilitar l'accés dels joves advocats al mercat de crèdit per tal de disposar de més possibilitats per fer front a les despeses derivades de la voluntat d'un estudi professional. A més a més, hi ha una important notícia per a tots els subscriptors de registrar-se amb un professional de la renda de menys de milers d'euros: per a ells, l'Efectiu Forense ofereix una especial garantia fidejussoria per a l'accés als crèdits, fins a l'esgotament de la quantia, per això, ha destinat l'equivalent de dos milions d'euros. El préstec es farà efectiu segons l'ordre de presentació de la reclamació, fins a l'esgotament dels fons destinats a, igual a, milions d'euros. Qui és elegible per a aplicar Tal com es va preveure, el requisit fonamental és ser un advocat amb menys de trenta-cinc anys, escrivint regularment en el registre nacional. Però hi ha altres condicions que hauran de reunir per tal d'enviar la sol·licitud de préstec anem a fer una ullada. Per rebre la subvenció per a l'obertura d'un bloc d'oficines, en el moment de la presentació de la sol·licitud hauran d'estar en possessió d'aquests requisits: La abatement de l'interès es produirà a la inscripció en el registre de manera que si per qualsevol motiu el jove advocat s'acaba ha d'oferir al pagament complet de tots els interessos derivats del préstec. La sol·licitud del préstec s'ha de fer exclusivament en línia, de d'octubre de, a través de la intervenció activa en línia a la web oficial de la Cassa Forense. A l'hora de completar l'aplicació, l'advocat també pot produir un auto-certificació en la qual s'indiquen les finalitats del préstec. Una vegada que ha completat l'avaluació de les preguntes, el Cas és Forense, hi traslladarà la sol·licitud al Banc de Sondrio per a la batalla final. Els candidats admesos per a la prestació tindrà seixanta dies, sota pena de decomís, a subscriure el corresponent acord de préstec. Per a més informació a continuació podeu descarregar la contractació anunci publicat per la Cassa Forense per a la prestació dels préstecs subvencionats per a joves advocats.