L’última voluntat i testament: què és i per a tot tipus de darrera voluntat i testament«El testament és un acte que té sempre caràcter revocable amb l’ que alguns tenen, per al temps en que s’han deixat de viure, de totes les substàncies o part d’elles»La llibertat per a disposar dels seus béns per testament, és només en l’absència d’un familiar proper no obstant això, si el testador té familiars propers, es pot organitzar una testament és només una part del seu patrimoni, sense limitació: ningú no pot renunciar a la facultat de desistiment, i cada clàusula o condició per a la revocabilità no és res. El nostre sistema jurídic, qualsevol de les tres corrents formes de testament, a la qual després s’afegeixen els anomenats especials de testaments: és una forma de darrera voluntat i testament més fàcil. Per a l’edició és suficient per escriure en la seva pròpia mà de les disposicions d’última voluntat en el full de paper, data-los i adoptar-lo.

Elaborar una voluntat, hauria d’anar a un Notari, que, en presència de dos testimonis — es va posar per escrit la voluntat declarada.

és un tipus de mà aviat amb freqüència

És un testimoni del Notari i els testimonis són ignorants del contingut. La presència de dos testimonis, el Notari rep l’última voluntat i testament, que pot ser segellat pel mateix testador o pel Notari en el moment de la recepció. són voluntats que només s’utilitzen quan no és possible elaborar una voluntat comú. Especials de testaments proporcionar una simplificació de tràmits, però la seva validesa és limitat