L’avaluació de les mínimes i de reconeixement de crèdits per la Universitat de PàduaPer tant, aquells que no estan en possessió ha de registrar al portal