Italià Advocats en línia. La major legal portal italià advocats.


L'assessorament jurídic en línia - Assessorament Legal


Contractes de treball a temps parcial

baixes i acomiadamentsprestacions d'atur. d'atur i de guanys.

la relació del ciutadà amb l'INPS i INPDAP

l'assetjament i delictes en l'àmbit del dret laboral.

Dret de família. separació i divorci.

custòdia dels fills.

qüestions sobre la propietat i els drets reals dels cònjuges. el matrimoni civil concordat de dret canònic i matrimonial règim de propietat dels cònjuges. i legal de separació de béns.