Italià Advocats en línia. La major legal portal italià advocats.


L'arbitratge - Estudi legale, Advocat - Dret internacional públic - Milà


és un procediment que és una alternativa a la cort que permet una ràpida solució de la litigis comercials, incloent-hi internacionalLa decisió de l'àrbitre té el valor d'una sentència de la cort, no és appealable i pot ser executat en la majoria de països estrangers, gràcies a La correcta redacció de la clàusula arbitral (arbitratge) i és d'una importància fonamental per tal d'evitar l'excés de costos o la discapacitat. La matrícula de les tres àrbitres tenen un cost molt difícil. L'arbitratge és mirat avui amb recel per a aquells que pensen que és car o no garantir la neutralitat d'àrbitres Per tant, és necessari conèixer algunes regles per evitar aquests inconvenients: per obtenir més informació, aneu a l'article Vartui Kurkdjian en les regles per a no cometre errors en l'elecció de l'arbitratge: En alguns països comercial arbitratge és molt més utilitzat a Itàlia. És, per tant, és possible que els russos, xinesos o els operadors de l'Europa de l'est, per proposar ús mercantil d'arbitratge en cas de conflictes. També és molt comú que la proposta de la gestió de qualsevol arbitratge mitjançant un arbitratge de la cambra de benvinguda en aquests països: les cambres d'arbitratge de la cambra de comerç d'Estocolm, i de Viena són especialment importants per a la russos i xinesos, i tenen una bona reputació en termes de competència, tant en termes de costos. Si vostè va acceptar l'arbitratge de Rússia, és necessari saber que hi ha tribunals d'arbitratge de l'estat que les diferents normes s'apliquen des de les habitacions de l'arbitratge privat i que cal no confondre aquests curts amb la cambra d'arbitratge de la cambra de comerç i indústria de moscou, que és normal instal·lacions de l'arbitratge privat, similar als existents en molts països occidentals.