Italià Advocats en línia. La major legal portal italià advocats.


La propietat intel·lectual. La llei de patents. Drets d'autor. Lliure de drets d'autor


el registre de marques internacionals

l'obtenció d'un certificat de registre de comerç-marca dretsla restauració del dret a objecte de propietat intel·lectual.

el reconeixement dels drets de propietat intel·lectual sobre la marca.

el desenvolupament i el manteniment de contractes de llicència per a l'ús d'un objecte de drets de propietat intel·lectual.

la preparació de documents per al registre de les marques

la determinació de la mida de l'autor - drets d'autor: nom comercial (empresa) marca (marca comercial de béns i serveis) el nom del lloc d'origen de la mercaderia (indicació geogràfica) la denominació. secret comercial. model d'utilitat.

disseny industrial.

treballs de la ciència. la literatura i l'art.

planta varietat.

la raça de l'animal de fonogrames programes informàtics i programari. bases de dades i altres drets de propietat.