Italià Advocats en línia. La major legal portal italià advocats.


La prohibició d'efectiu el pagament dels salaris a partir de l de juliol de (vídeo) - Laborals i de Drets


Les noves disposicions sobre pagament de salaris, indemnitzacions i relacionats amb els avenços en vigor des de l de juliol de El mode de pagament és exclusivament per banc o una oficina de correus, són només aquelles que s'especifiquen a continuació: queden exclosos els pagaments de les beques, pràctiques, d'empleades i empleats públics L'eventual pagament dels sous i salaris en efectiu, incloent-hi un avanç de la mateixa, ha de ser castigat amb la pena de mil a, que, en la reducció de la mesura és igual aPer tant, és aconsellable requereixen treballadors, dins el trenta, una declaració per escrit del seu puny, datada i signada, en el qual la prestació dels seus banca detalls o postal (IBAN) per a qualsevol transferència bancària o altres mitjans electrònics (banc o postal) o, alternativament, per a procedir al pagament amb expressa en una oficina de correus, banc o caixa, subjecte a l'obertura d'un compte corrent de la tresoreria, o per xec fa directament al treballador, o, en el cas de la seva demostrada impediment, per la persona en qui delegui. (si és diferent de la del seu cònjuge, domèstic soci, membre de la família, en línia recta o col·lateral, s'ha de demostrar a través de la documentació corresponent provat impediment que justifica la delegació a tercers).