La llei de drets d’autor, l’italià de la Societat d’Autors i EditorsÉs el dret que permet a l’autor a tenen l’exclusiva de la seva obra, per reclamar la paternitat, decidir si, quan i per a publicar-los, per oposar-se a la seva esmena, per autoritzar qualsevol tipus d’ús i recepció de la corresponent retribució, la remuneració degut a la persona que ha creat una obra — els reglaments de les Lleis dels drets de propietat són els drets exclusius de l’autor per utilitzar el suport de la seva obra en qualsevol forma, autoritzar qualsevol tipus de públic, distribució, cessió, reproducció, l’execució, l’ la representació o altres formes d’ús i percebre les seves retribucions. Trobareu més Els drets morals són els drets que la llei atorga a l’autor de la protecció de la seva personalitat, i que és, el dret a decidir si, quan i a publicar el treball, per reclamar l’autoria, per oposar-se a qualsevol deformació, o qualsevol acte amb la lesió de la mateixa i a retirar-la des del comerç.

Per exemple, per al segell discogràfic del músic