La Inscripció de la cessió: La Guia DefinitivaM’he de matricular d’un contracte de préstec per a l’ús d’una propietat, com vull adjuntar fotos de les condicions dels locals en el moment del lliurament del comodatario, en la segona, I ha de fixar els segells i per a quin valor. (fins i tot si irrellevant per precisar que en un full de paper de mida din A, em va informar que no. les quatre fotos en ambdós costats, per no.

Còpies de la C. I.

i del C

F. de la comodante, i el comodatario només s’ha vist per l’assistent a la gravació d’Ingressos de l’Agència o el document adjunt. Si vostè ha d’adoptar el mateix mètode de fotos. Esperant una ràpida resposta, he de dies per gravar-la, I oferir diferents salutacions