Italià Advocats en línia. La major legal portal italià advocats.


La durada i de validació


de modificació del codi de la indústria nàutica

La durada es redueix a cinc anys per a aquells que en el moment de l'alliberamento de validació que han arribat a la sisena any d'edat Les llicències caducat no permet que el titular de prendre el comandament. i el comportament de l'embarcació La sol·licitud de validació d'una llicència. també es pot fer després de la data límit i en aquest cas. la durada del pròxim període ha de començar des de la data de validació. Aplicació de les regles de l'article seixanta-cinc del decret legislatiu divuit de juliol de.