La declaracióLa queixa és un document amb el qual qualsevol persona que tingui notícia d’un delicte castigat d’oficina han de comunicar al ministeri fiscal o d’una resolució judicial policia. La queixa és un important instrument de la cooperació per part de la ciutat que permet al poder Judicial i la policia, de perseguir els autors dels crims, recordem, però, que el ciutadà no té cap obligació legal requerint-lo per presentar una reclamació, excepte en els casos esmentats en la llista de sota.

La denúncia haurà de contenir la declaració dels fets, i de ser signat per el denunciant o el seu advocat