Italià Advocats en línia. La major legal portal italià advocats.


La conducció sense llicència: sancions i la detenció administrativa Llicència


A les sancions aplicables a aquells que estan de conducció sense llicència perquè revocat, no es renova a causa de la manca de requisits, i per a aquells que mai han obtingut el permís de conduir. euro i la detenció administrativa del vehicle per tres mesos, amb costos relatius de la custòdia del vehicleEn cas de repetició de la infracció dins un període de dos anys, és proporcionada per la detenció del conductor fins a un any i la confiscació del vehicle. En cas de pèrdua o robatori del carnet de conduir, ha de presentar una reclamació dins de les quaranta-vuit hores a les oficines de la policia de l'autoritat. Les autoritats emetrà un permís provisional a la guia que us permetrà evitar sancions i serà vigent fins al lliurament del duplicat de la llicència En el cas que la llicència de conduir perdut es troba després de la petició per a la duplicació, és necessari destruir el conductor de la llicència de trobar i utilitzar la nova llicència.