Italià Advocats en línia. La major legal portal italià advocats.


La conciliació i l'Arbitratge, Mediació, Conciliació i Arbitratge


En virtut del que disposa l'art. Lgs

De mediació, arbitratge i conciliació són tots mode extraprocessuali de resolució de conflictes que normalment s'agrupen sota el terme 'alternatius de resolució de conflictes'Aquestes són eines que són trobada en primer lloc per la necessitat de desinflar el litigi.

Durant molts anys l'ús d'aquests instruments és en contínua expansió, i en aquesta història, les Cambres de Comerç han jugat un paper destacat.

Aquest paper, reconegut en diverses ocasions pel legislador, que ha estat recentment reforçada per la reforma de les Cambres de Comerç, que cau entre la institucionals les funcions d'aquests Òrgans, la constitució de les juntes d'arbitratge i conciliació per a la resolució de conflictes. La Cambra de Comerç de Prato, en particular, té un paper actiu en la gestió dels procediments de conciliació i arbitratge, dependents, a través de la seva Cambra de Conciliació i l'Arbitratge. El Servei de Conciliació de la Cambra de Comerç de Prato s'ha d'escriure el dotze de gener de, en el no. trenta-vuit del registre d'entitats nomenats per gestionar els intents de conciliació d'acord amb l'art. trenta-vuit de la D. Disset de gener de, cap, establert a la Conselleria de Justícia. quatre de Març de, núm, de la Conciliació de la Cambra de Comerç de Prato pertany a l'restringit cercle de la 'intermediari de les Organitzacions, té dret a gestionar els procediments de mediació destinades a la conciliació de la societat civil i comercial disputes' regeixen per l'esmentat D.