Els convenis i els acords en el camp de la separació i el divorci rete Civica de MonetCanvis en els convenis poden ser per a cònjuges, sempre que no hi hagi fills menors o adults o nens amb discapacitat o no econòmicament autosuficient, per canviar el mutu acord dels termes i condicions continguts en els acords de separació o divorci

Serà necessari concertar una cita per fer la reserva en línia

També per la modificació es preveu cost setze euro com un dur dret advocats amb el mateix pec, la submissió de la convenció i els apunts de la transmissió, ha de ser rebuda per l’Oficina de l’Estat Civil en el model elaborat per l’Institut Istat completar totes les dades referents a les Parts, al matrimoni, a la negociació assistent