Els advocats: obtenir la devolució de crèdit contractes amb els clientsEl tribunal nomenat advocat assignat a l’acusat per l’autoritat judicial i, per tant, a diferència de l’advocat no és escollit per la ciutadania

Per posar remei a aquests deutes i fomentar advocats per dur a terme fins i tot l’oficina de treball ha trobat un molt eficaç solució

L’import derivat de l’deutors no és rebut dels procuradors de l’oficina poden ser utilitzades per a pagar els impostos i les taxes, l’IVA inclòs, i en qualsevol de pensions aportacions a empleats. Aquest procediment pren el nom de la»compensació de l’impost de deute,»i hi ha també els préstecs que es resolen en favor dels defensors de l’oficina per a les activitats dutes a terme en el procés penal. El procediment anterior es mostra en la Circular de de juny, emesa pel Departament de Justícia en la qüestió de la compensació de l’impost sobre el deute amb els préstecs a les despeses, drets i impostos a pagar advocats per a l’assistència jurídica, a costa de l’Estat. Aquesta comunicació es va fer necessari a causa de les moltes informes lliurats per la Direcció general de justícia civil han posat de manifest com, en algunes Oficines judicials no van ser admesos al procediment de compensació de les reclamacions resoltes a favor dels advocats per a les activitats en el marc del procés penal com a defensors de l’oficina. Sobre el tema de la compensació de crèdit vostè pot procedir d’aquesta manera, en particular, en el cas en que: la Segona com diu l’esmentat reglament a continuació, l’aparició d’aquestes circumstàncies, els honoraris i les despeses a causa de la i pagar a l’oficina del defensor són a càrrec del jutge d’acord amb el procediment establert a l’article, i està permès per l’oposició d’acord amb l’article.

La Circular afegeix que, d’acord amb la d

m. de juliol de, hem de donar els advocats de la capacitat per a compensar les reclamacions per les despeses, comissions i despeses que va sorgir, en qualsevol data, meritats i encara no pagades, per a la qual no hi ha hagut cap proposta de l’oposició. Aquests crèdits seran compensats»amb què es devien per a cada impost i de la taxa, incloent-hi l’impost sobre el valor afegit (IVA)», i es pot procedir a l’abonament de la cotització a la seguretat social per als empleats, a través de la venda dels comptes a cobrar