El tribunal Suprem intervé en la qüestió de la liquidació de l’advocat de la quotaL’advocat que defensa a si mateix només té dret al reemborsament de les despeses. A causa de la indemnització legal per a la fase de tractament, fins i tot si no s’ha dut a terme la investigació. El cas: L’advocat. A. C. A. presentar una notificació de recurs d’alçada, sobre la base de dos motius, el tribunal suprem desafiant l’ordre de la cort que, després d’haver rebut l’oposició que va presentar contra el decret de liquidació de les indemnitzacions que ella és titulat per la defensiva activitat realitzada a favor del sig. ra B. R, apte per a assistència jurídica a càrrec de l’Estat, no per ajustar els costos de la sentència de l’oposició, amb la fórmula»res per a la despesa. l’ordenança és vàlida cap aposta per no pronunciar-se sobre els costos de l’oposició i per la violació o falses aplicació de l’art. c. pàg. c. el fet que la persona interessada estava en judici personalment no exclou el dret al reemborsament de les despeses i la liquidació de la compensació per l’activitat professional desenvolupada, el tribunal ha errat en la quantificació de les retribucions per causa legal, on ha denegat la indemnització per al conjunt de la investigació etapa i l’audiència, com no s’havia dut a terme, les proves orals i encara no havia estat posat a la CTU. A) l’establiment del ‘res en els costos’ vulnera el principi que el fet que l’advocat ha exercit el dret d’auto-defensa establerts a l’art. c. pàg. c, no afecta el caràcter professional de l’activitat duta a terme en el seu favor, i, per tant, no exclou que el tribunal hauria de ser resolt en el seu favor, segons les regles de l’aquiescència, i sobre la base dels honoraris professionals, dels drets i de les quotes aportades per a la seva actuació (inclosa la devolució de les despeses). B) pel que fa a la segona planta de recurs, la decisió de la cort contravingui el disposat de D. M. n. de, l’art, paràgraf, de la (c) que inclou, en la primera etapa d’una pluralitat d’activitats més enllà de la finalització de l’oral i les proves de l’OTC, incloent-hi les demandes de la prova i memòries, il·lustratiu o l’aclariment o la suplementació de les preguntes, que el referit tribunal haurà de determinar si té o no s’han fet