Italià Advocats en línia. La major legal portal italià advocats.


El pressupost: com iniciar un cas davant els tribunals


El tribunal cas s'inicia amb la notificació de l'anomenada convoca L'aplicació proposa una la llei, la convoca La cita convida ("cita") i de la part demandada a aparèixer a una audiència fixaLa convoca, signat pel defensor, és lliurat a l'batlle, qui avisa, és a dir, que ofereix (o ha lliurat, d'acord amb les formes establertes, on es fa ús del servei postal) una còpia de l'original a la part demandada.

Contràriament al que sovint és vist superficialment, alguns dels deutors, el fet que l'acusat no pot retirar judicial avís previ, que va ser degudament atesos, mentre estava absent, i no pot paralitzar l'acció.

En altres paraules, un cop l'obra ha estat degudament notificat pel batlle per a l'acusat, en els llocs i amb les formes de la llei, i des de les termes on inclòs, el fet que l'acusat no ha físicament examinar el pressupost no és, excepte en casos molt excepcionals, cap rellevància. Amb el convoca, el creditor demana que el tribunal va emetre una sentència en la valoració i la frase, en el respecte de la seva deutor. La pregunta va adreçada a la cort, tant que el deutor, que és convidat a comparèixer davant el Tribunal, en l'acte que se celebra per dur a terme les seves defenses.