Italià Advocats en línia. La major legal portal italià advocats.


El dret del treball"la Informació en el dret del treball en la Suïssa


En aquesta web trobaràs tota la informació, formularis i enllaços sobre el tema del dret a treballar a SuïssaSota el"contracte de treball"s'entén en un sentit ampli, el terme"individu contracte de treball". En general, es poden distingir els següents diferents contractes de treball: El contracte individual de treball obliga a l'empleat o el treballador en el rendiment de treball limitada o il·limitada temps al servei de l'empresari i aquesta a pagar un salari (art, para. A través del col·lectiu contracte de treball, els empresaris o les seves associacions i les associacions de treballadors, de l'altra, establir disposicions comuns sobre la conclusió, contingut i extinció de les relacions individuals entre els empresaris i els treballadors afectats (art, para. una CO) (vegeu El col·lectiu d'ocupació conveni col·lectiu contracte de treball) Per l'acord de la normal de treball ha d'establir disposicions relatives a la conclusió, contingut i extinció d'espècies individuals de les relacions laborals (art, para. una CO.) La qüestió és responsabilitat del Consell federal o dels cantons (art. a de la CO).