Crèdit de greuges per Obtenir una Hipoteca: els Avantatges de la Mediació de CrèditsBeneficis i costos en la mediació de les hipoteques.

O pot utilitzar l’ajuda d’una hipoteca corredor. Amb alguns dels beneficis i costos, sovint no indiferent. En aquests casos, resulta convenient obtenir ajuda. Si el banc és reticent a concedir el finançament millor utilitzar un especialista. Normalment el mediador coneix almenys una dotzena de bancs i després d’una primera sentència en la pràctica haurà de ser capaç de donar-lo a una institució preocupada per l’operació. La seva experiència també proporcionarà el necessari suggeriments per accomodarla. L’elecció del dret de préstec, una correcta detecció de la quantitat i la durada, l’associació de garant acceptable per l’entitat i altres idees que provenen de l’experiència es transformen una pregunta coixejant a la pràctica factible. En comptes d’això, aneu amb compte amb els corredors, més i més comú, que proposen falsificar la documentació de la renda per obtenir la hipoteca. A més a més el risc que el banc es nega el préstec a l’últim moment, fins i tot davant de notari, hi ha la possibilitat de ser informat per frau. Un corredor de dubtosa que segurament no scruple a atribuir a la persona sol·licitant la responsabilitat de fals. Un altre motiu per a recórrer al síndic de greuges és la possibilitat d’obtenir unes condicions més favorables que els proposats per l’entitat bancària en el taulell de préstec. El mediador sempre cooperar amb les grans empreses que han entrat a acords amb les entitats bancàries, l’obtenció de tractaments que són favorables a l’clients introduïdes pels operadors de xarxa sobre el territori. Quan el mediador fa disponible, aquelles que són més rendibles per al client, això significa un gran estalvi en interessos. El benefici econòmic que resulta, o associat amb l’assessorament d’un tècnic, per tant pot representar una alternativa més econòmica i rendible de l’obtenir per si mateix. De la mateixa manera a altres contextos, fins i tot entre els de crèdit, corredors són experts amb gran competència i la gravetat, així com algunes improvisades cerca de fàcil guanys. Per desgràcia, la recomanació de l’agent immobiliari, pot no ser suficient per trobar un professional de confiança. També, si hi ha un intermediari qualificat, durant l’entrevista respondre a les preguntes de forma clara i directa, sense errant fora, l’alliberament d’un fort sentiment de competència i fiabilitat. Una altra característica que distingeix la greu corredor no té dret a cap avanç, no tan sols per a les despeses, fins a la consecució de l’opinió de l’entitat, en forma escrita. I a la seva butxaca comissió només després de la signatura del contracte notarial. Tenir en compte, finalment, que el contracte de mediació pot implicar restriccions i penalitzacions. Per tant, abans de la subscripció a la posició ha de detingudament les declaracions previstes per la Llei de la Transparència per a la protecció del client. Atesa la delicadesa de l’operació quan es vincula amb la compra d’una casa, sembla dret a recomanar que la disponibilitat del banc de concedir el préstec a ser declarat en forma escrita. Crèdit corredors requereixen normalment comissions entre l’ i els dos de la quantitat prestada. Quan la pràctica és complexa pot arribar a tres. Sabem de casos en els quals es va exigir a vostè, fins i tot si és convenient evitar adherir-se a aquest excés. Entre altres coses, la comissió pot estar subjectes a negociació, per a la qual val la pena posar-ho en discussió si descaradament alta. En canvi substancial de la despesa serà adequada a esperar un tractament acurat i precís fins a la desemborsament del préstec. I l’aplicació per la hipoteca condicions són prou vàlides per a ser compensades en tot o en part les despeses de la mediació. Consell: per accedir als termes i les condicions pactades sense pagar cap comissió pot utilitzar els serveis d’un parell de corredors en línia, com TeleMutuo. Llocs de complir amb el reglament per a produir la fitxa d’Informació de l’oferta del servei en un dedicada secció del lloc Web. Aquí teniu els resums de costos, o la gratuïtat del servei. En canvi, és aconsellable desconfiar dels operadors que no publicació d’aquest document seria un incompliment de la llei, deixant espai a la motivat sospites sobre la presència de costos ocults que suposadament va declarar només en una fase avançada d’execució. Els textos d’aquesta pàgina estan protegits per les lleis de copyright i no poden ser riprodottisenza permís. Dipòsit confiat a la seva mida (italià de la Societat d’Autors i Editors)