Consulta del Registre d’Advocats i el Registre de Professionals — Ordre d’Advocats de ToríLlista de participants, Que significa»gran advocat»