Com a liquidar una empresa, Treball individual i de Finançament



L’empresa unipersonal és un senzill formulari per a totes aquelles persones que vulguin treballar amb total autonomia, També respecte a altres tipus d’empreses, aquesta és també la menys costosa, ja que no requereix cap acció en particular, en l’econòmic i financer.

Però com en totes les empreses, pot succeir que els beneficis no són suficients per justificar la seva existència, i en aquest cas, es pot procedir a la liquidació.

Vegem a continuació com a liquidar una empresa unipersonal