Italià Advocats en línia. La major legal portal italià advocats.


Com a liquidar una empresa, Treball individual i de Finançament


També respecte a altres tipus d'empreses

L'empresa unipersonal és un senzill formulari per a totes aquelles persones que vulguin treballar amb total autonomiaja que no requereix cap acció en particular. en l'econòmic i financer. Però com en totes les empreses. pot succeir que els beneficis no són suficients per justificar la seva existència.

aquesta és també la menys costosa

i en aquest cas. es pot procedir a la liquidació. Vegem a continuació com a liquidar una empresa unipersonal.