Els elements bàsics de la Guia Pràctica per Factures. de documentació

La factura és un document expedit per aquells que venen béns o serveis De l’Art blackjack s’indica que ha de ser enviat la factura per part de la persona que realitza una operació de l’IVA règim, incloent la No-base Imposable de les transaccions, Exempts i els règims especials. Es proporcionen però per la legislació d’excepcions per a algunes categories de subjectes o per a determinats tipus de transaccions (béns o serveis amb característiques particulars). La factura pot ser emesos en format paper o en format electrònic en el dia d’execució de l’operació. També ha permès l’emissió d’una sola factura per

L’administració regional de la cort

Una administració regional tribunal (TAR), en el reglament de la República italiana, un òrgan de la jurisdicció administrativa. El tribunal és competent per jutjar en recursos d’alçada interposats contra els actes administratius, pels individus que creu que es poden veure afectats (d’una manera i no d’acord amb l’ordenament jurídic) en el seu propi interès legítim. És administratius, jutjats de primera instància, les resolucions poden ser objecte de recurs davant el Consell d’Estat. Per la mateixa raó, és l’únic tipus de jurisdicció especial per donar només dos graus de judici. L’establiment d’administratiu tribunals de primera instància en la circumscripció de la

Infracció administrativa

Per infracció administrativa, d’acord amb l’italià sistema legal suposa la violació d’una norma legal que s’imposa administratiu bé. Mentre que hi ha, encara que de manera fragmentària, en l’anterior llei, el naixement oficial i complir la infracció administrativa a Itàlia pot ser realitzada amb l’entrada en vigor de la llei vint-i-quatre de novembre de, núm. La llei introdueix un sistema de fet de la infracció i la sanció administrativa, proporcionant als principis generals, excepcions, aplicabilitat, i l’experiència. La norma introdueix un sistema de para-penal, com modelat sobre el sistema penalistico la sanció administrativa resultant de la infracció administrativa. El legislador,

La detenció administrativa (Israel)

La detenció administrativa és una mesura de la restricció de la llibertat individual aplicada per raons de seguretat. En el tipus d’Israel aquesta mesura es basa en la Llei de l’autoritat de l’estat d’emergència) celebrats a, durant el mandat britànic de Palestina, i modificada en. En la Knesset, en sessió plenària, va convidar a la Comissió de Constitució, la Llei i la Justícia per a preparar un projecte de llei per a la derogació de la detenció administrativa i sobre la base de la vulneració dels principis democràtics. La norma no ha estat modificada i encara està en vigor. Segons

La llei de drets d’autor, l’italià de la Societat d’Autors i Editors

És el dret que permet a l’autor a tenen l’exclusiva de la seva obra, per reclamar la paternitat, decidir si, quan i per a publicar-los, per oposar-se a la seva esmena, per autoritzar qualsevol tipus d’ús i recepció de la corresponent retribució, la remuneració degut a la persona que ha creat una obra — els reglaments de les Lleis dels drets de propietat són els drets exclusius de l’autor per utilitzar el suport de la seva obra en qualsevol forma, autoritzar qualsevol tipus de públic, distribució, cessió, reproducció, l’execució, l’ la representació o altres formes d’ús i percebre les seves

Com a testimoni en el judici

Què ha una persona de fer que ha estat cridat a declarar com a testimoni en el judici: el fals testimoni, l’abstenció, absència, declaracions. Has rebut una carta d’un advocat que no sap, vostè va dir que haurà de declarar en un cas. S’indiquen els noms de les persones que estan fent una guerra davant del jutge, el tribunal, en el cas de nombre (l’anomenat»registre general»), el dia i l’hora de l’audiència a la qual haurà d’anar. Però la carta no diu, ni sobre què heu de ser provats, ni quin és l’objecte de la causa. És per això que

El tribunal d’apel·lació

El tribunal d’apel·lació (o tribunal d’apel·lació), en molts sistemes jurídics, és un tribunal competent per decidir sobre les apel·lacions contra sentències També en els sistemes jurídics dels comunistes estats, el recurs tendeix a ser limitada a només de control de la legalitat de la sentència sota atractiu A més a més de jutjar sobre el recurs, el tribunal d’apel·lació podrà, excepcionalment, ser competent com a tribunal de primera instància per a determinades matèries

Els termes de la presentació de recurs en matèria cas. Són sis mesos o un any

una causa que va començar el, i amb la sentència emesa en primera instància, el nou de juliol hi ha dotze quins són els terminis per a la interposició d’un recurs d’alçada. Hi ha qui diu de sis mesos a un any (reservat per als juristes o experts en dret civil) Gràcies ‘Per a la reforma del procés civil de, a elecció per a l’comentaris instituïda després de la data de la quarta de juliol de, l’comentaris en aquest moment pendent, sotmeses a l’antiga disciplina, i després de trenta dies des de la notificació de la sentència i d’un any

La crisi de la Mostra, el nou recurs de la ciutadania:»Si vostè encara està esperant, no hi ha comunitat per salvar’

Tornar a la veu de la ciutadania i els treballadors del Casino de Campione d’italia tancat per dos-cents dies després de la fallida. Va ser el vint-i-set de juliol de, quan la casa es va tancar amb la decisió de la Cort de Como, que s’ha declarat en fallida, arrossegant amb ell en l’abisme, fins i tot la Ciutat l’enclavament. Tot a l’espera del nomenament del Comissari extraordinari-que ha de reactivar i reiniciar el Casino. Nombroses protestes i recursos, i també dels sindicats. Un drama, una de les campionesi, va arribar a les pàgines del Telègraf. Dilluns, Onze de febrer

A la Cort d’Apel — Ordre d’Advocats de Bolonya

En data nou de juliol de es va constituir formalment l’OBSERVATORI DE la JUSTÍCIA A LA CORT D’APEL · lació