Italià Advocats en línia. La major legal portal italià advocats.


Banc de comptes corrents - com desbloquejar els diners del difunt


Quan un ésser estimat passa a una vida millor, els comptes i dipòsits-li en nom de les entitats de crèdit estan bloquejats des de la notícia de la mortPerò d'aquesta manera és possible obrir-los i, en la qualitat d'hereu de recollir els diners amb els quals es té dret. El banc procedirà a un bloc de precaució, que es convertirà en"final"en el mateix moment en què es presentarà el certificat de defunció (es pot obtenir a l'Ajuntament). En aquest punt, no obstant això, vostè no serà capaç de"desbloquejar"el fons fins que van presentar a l'entitat de crèdit i un dossier de documents que li permetrà tancar la pràctica amb el banc, atorgats per la national Ingressos de l'Agència jurisdicció territorial, dins de la qual es pot inferir clarament el detall de les mercaderies i el valor declarat (que és, per descomptat, ser present també el compte bancari). No tots els bancs de seguir un bon camí quan s'intenta avaluar acuradament la pràctica de la successió. D'això es desprèn que mentre que alguns prestadors podria preguntar per a un acte de reconeixement dins el paquet de documents s'han de trobar per a desbloquejar els fons. Però amb diferències.

és un acte públic de fer davant Notari (notarial attestation), o davant el secretari de la Cort (declaració judicial).

Amb aquest dos subscripts són aliens a la successió, assumir la responsabilitat de la certificació en el respecte de la devolució de l'herència. A més a més de la declaració de la no-implicació de la subscripts de la successió, i la pronunciació explícit en la fórmula del jurament, el certificat haurà de contenir la data i el lloc de la mort de, seves dades personals, el lloc de l'últim domicili i residència habitual, i. En el cas on no hi ha testament, la llista dels legítims hereus, amb plena dades de caràcter personal, la declaració també ha d'incloure els detalls de la publicació d'aquest document, la llista de les persones que es nomenen hereus en el testament, la llista dels legítims hereus, en el supòsit que el testador no l'escorça, disposats de tota la seva propietat, la possible existència d'obligat hereus, no està contemplat en el nou testament, és la declaració que la seva última voluntat i testament de govern de la successió és el darrer vàlida i contra la mateixa no són sempre atractiu. La attestation també cal indicar que hi ha altres partits que tenen el dret a l'herència, llevat de les esmentades anteriorment, que els hereus de tenir la capacitat d'actuar i entre els i de l'articulació supervivent és que no han intervingut en res judicata decisió de separació amb el càrrec o la sentència de divorci o de cessament de l'civil efectes del matrimoni o de la dissolució de la unió, i que entre ells hi havia l'legal matrimonial règim de propietat de la és una declaració feta i signada per la mateixa interessada. Aquí es donen fe de les dades relatives a la devolució de l'herència L'abonat està autenticat com a alternativa per a la reclamació Judicial o per un notari públic o un poble administrativa, o altres de la ciutat oficial nomenat per l'Alcalde. El mateix es contenen les indicacions especificades per la comissió de l'acte Per a més informació, o per un suport legal en aquest sentit, podeu contactar amb nosaltres mitjançant el corresponent apartat del nostre portal.