Italià Advocats en línia. La major legal portal italià advocats.


Auto-se en fallida, i un certificat de manca d'actius


El fracàs és principalment la moral persones inscrites en el registre mercantil El propietari d'una empresa unipersonal no pot, però, d'utilitzar els actius de l'empresa que es consideren adients per l'Oficina de les falles Si al final del procediment concursal, que no va ser tancat per la manca d'actiu, no tots els deutes s'han pagat, l'Oficina de les errades de llançaments per a cada crèdit ha descobert, un"certificat d'escassetat de mercaderies en el qual s'indica l'import de la pèrdua, i si el deutor ha reconegut (en aquest cas, la certificació és cert reconeixement de deute)Aquest document permet el prestador per a ameno un altre de vint anys per promoure una nova aplicació el procediment si el deutor es van recuperar una situació econòmica que permet l'estalvi (l'anomenat"retorn a millor fortuna").