Associació nacional d’Habitatge Social — La República promou l’accés dels estalvis de la gent a la titularitat de l’habitatge (art. quaranta-set de la Constitució)A