Associació italiana per a la Protecció Jurídica d’un CiutadàCada membre pot sol·licitar per les opinions i assessorament jurídic en línia sobre les qüestions d’interès comú, com ara la llar, la feina, la família, davant del mar, i els nens. L’associació ofereix el membre amb una PRIMERA CONSULTA en LÍNIA, GRATIS personalitzada, proporcionant respostes clares. Cada membre, a través de l’invisible fil de la xarxa, és sempre vinculat A la LÍNIA d’nostres ADVOCATS per aconseguir exhaustiva respostes a preus clar i competitiu. Cada membre rep periòdicament el Butlletí de l’Associació per estar informat sobre les últimes notícies en matèria jurídica.

ANFA és autoritzat a dur a terme els cursos previstos per les normes nacionals i regionals lleis per a la preparació per a l’examen a la cambra de COMERÇ de la diputació i de l’inici de la professió d’Actors en el negoci immobiliari, cases de borsa, Agents i representants de comerç, l’administració pública de l’alimentació i begudes, la construcció d’administradors. L’institut té les competències específiques i experiència per dur a terme la formació en l’àmbit de la seguretat. L’acreditació permet a ANFA per oferir cursos de formació especialitzats i poden beneficiar-se de les activitats de formació, consultoria serveis finançats amb recursos públics.

Actualment ANFA opera a les províncies de Torí i de Cuneo, a la diferents compartiments de la formació

Està previst que l’addició de dos altres grans compartiments de seguretat i la seguretat en el lloc de treball, i que d’ECM (formació continuada en medicina Clínica Fornaca opera d’acord amb un sistema de gestió empresarial que assegura el compliment de les exigències de la UNI EN ISO (qualitat del servei) i BS OHSAS, com ho demostren les certificacions emeses per l’organisme de certificació BVQI (protecció de la seguretat i salut en els llocs de treball)»LA CRAL ASL TO és una empresa fundada amb el propòsit de crear per als seus associats de les activitats de caràcter lúdic, esportiu, el turisme, l’art, però especialment en els moments culturals creixement.»Salvatore Beninati pilotatge Cursos per a particulars i Incentius, esdeveniments i Team Building»a Mida»per a les Empreses i els seus Clients