Arbitratge: què és i com funciona Cambra de l’arbitratgePER A INFORMACIÓ I A PRESENTAR DOCUMENTS, OMPLI EL SEGÜENT FORMULARI I FEU CLIC A ENVIA. En quinze minuts rebreu una còpia de la vostra sol·licitud a l’adreça de correu electrònic que heu indicat. De conformitat amb el Reglament (UE) l’any (Reglament General de Protecció de Dades — GDPR) declaro que han tingut la visió de la informació sobre la protecció de dades de caràcter personal i autoritza expressament que, d’acord amb l’art. sis (b) i (e) de la GDPR, el tractament de les meves dades personals.

nou de la GDPR, el tractament de qualsevol de les dades que em proporciona a través d’aquest formulari.

Vostè ho autoritzi I Autoritzar, d’acord amb l’art

set de les GDPR, el tractament de les meves dades personals per a les finalitats d’anàlisis i estadístiques, així com l’enviament, per el Titular de l’tractament de comunicacions relacionades amb els serveis o la informació que vaig demanar